ACD/Labs termékek

ACD/Percepta platform - Fizikai-kémiai jellemzők

ACD/Labs Percepta Predictors

Vegyületek fizikai-kémiai, ADME- és toxicitási adatainak pontos becslése

Az ACD/Labs Percepta Predictors számos magas szakmai színvonalú szakértői modulból áll, amelyek segítségével átfogó kép alkotható azoknak a molekulatulajdonságoknak az összességéről, amelyek segítségével jobban megérthetők a molekulák szerkezete és biológiai hatása közötti összefüggések.

A számítások megbízhatóságát azok az algoritmusok biztosítják, amelyek az ACD/Labs és a Pharma Algorithms egyesített szakértelmén alapulnak. (A két vállalat 2009-ben olvadt össze.) Összevont szakmai tapasztalatuk, erejük, majd két évtizednyi fejlesztőmunkájuk eredményei a jelenlegi leggyorsabb és legpontosabb programok a molekulatulajdonságok számítógépen történő, in silico meghatározásához.

Az ACD/Labs Percepta Predictors moduljai
A programcsomag számos különálló modulból épül fel, amelyek mindegyike valamely lényeges fizikai-kémiai, ADME- vagy toxicitási molekulatulajdonság meghatározására szolgál. A moduláris felépítésnek köszönhetően minden felhasználó a saját kutatási feladatához legjobban illeszkedő rendszert építheti fel.

Fizikai-kémiai modulok

ADME-modulok

Toxicitási modulok

A *-gal jelölt modulok saját adatok felhasználásával taníthatók!

ACD/Labs programcsomagok
Az ACD/Labs Percepta Predictors moduljai nem csak külön-külön, hanem költséghatékonyabb módon, előre összeállított programcsomagként is megvásárolhatók. E programcsomagok ideálisak, ha az ACD/Labs Percepta Predictors használatát egy meghatározott tudományterületen tervezzük. Ilyen, sokak által kedvelt termékek az ACD/PhysChem Suite (fizikai-kémia jellemzők), ACD/ADME Suite (ADME-jellemzők) és az ACD/Tox Suite.

A molekulaszerkezet egyszerű megadása
A vizsgált szerkezet könnyen leírható a vegyületnév, 2D szerkezet vagy SMILE-kód megadásával is.

Az eredmények részletes, egyedi formában vagy összesítő táblázatban vizsgálhatók
Minden egyes modulnál lehetőség van az adott szerkezetre vonatkozó eredmények teljes részletességű megtekintésére az egyedi nézetben, ahol egyes paramétereket módosítani is lehet. Minden modul biztosít – a becsült jellemzőtől függő – értékelési eszközöket, mint például:

Az táblázatos forma arra biztosít lehetőséget, hogy egymás mellett lássuk a különböző modulokból származó eredményeket. Az értékelést több grafikonkészítési, sorba rendezési és szűrési lehetőség segíti.

Megbízhatósági index és hasonló szerkezetek listája az eredmények megbízhatóságának ellenőrzéséhez
Minden számítási modell egy valószínűségi vagy megbízhatósági indexet rendel a becsült molekulajellemzőhöz, amely alapján felmérhető a szolgáltatott adat megbízhatósága, és így felhasználhatósága. A training setből (a becsléshez felhasznált ismert molekulák halmazából) pedig megjeleníthető az öt leghasonlóbb szerkezetű molekula a rá vonatkozó irodalmi adatokkal és referenciákkal együtt. Ennek alapján megítélhető, hogy a használt training set mennyire illeszkedik a kutatási anyagot alkotó molekulák által képviselt kémiai térhez.

Tanítható modellek
A felsorolásban csillaggal jelelölt modellek lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számításhoz használt algoritmust saját adatokkal tanítsa; így fokozza a modell illeszkedésének jóságát a vizsgált kémiai térhez és növelje a becsült adatok pontosságát. A számítási algoritmus tanítása könnyű, felhasználóbarát, s teljes ellenőrzést biztosít a program kezelőjének a számítások menete felett: a tanítási eljárás ki- és bekapcsolható, vagy különböző training setek használhatók különböző feladatokhoz.

Különböző modellek alkalmazása logP és pKa számításokhoz
A LogP és pKa számításokhoz két különböző modell, az ACD/Labs Classic vagy az ACD/Labs GALAS választható. A LogP esetében mostantól egy harmadik, a konszenzus modell is használható. A különböző módszerekkel kapott számítási eredményeket összehasonlítva a felhasználó kiválaszthatja, hogy számára mely számítási algoritmus alkalmazása a legmegfelelőbb az adott kutatási munkában.

Saját fejlesztésű algoritmusok használata
Az ACD/Labs Percepta Predictors moduljainak felhasználhatósági területe kiterjeszthető saját modellek használatával, amelyek egy integrációs beépülő modul segítségével kapcsolhatók a programhoz. Emellett további lehetőségeket nyújt, hogy a program működése a meglevő internetes szolgáltatáshoz kapcsolható az XML protokollal, vagy a saját modellek DLL fájlokon keresztül is használhatók.

horizontal rule

Kezdőlap ] [ Terméklista ] [ Hírek ] [ CheMicro Kft. ]

horizontal rule

CheMicro Kutató Fejlesztõ Kft.
H-1075 Budapest, Károly körút 1. 
Telefon: 411-0492, 411-0493    Fax: 411-0494 
E-mail: info@chemicro.hu

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2024. június 28.
© Minden jog fenntartva, CheMicro Kft., 2024.