ACD/Labs termékek

ACD/Percepta platform - Fizikai-kémiai jellemzők

ACD/Percepta platform

Vegyületek fizikai-kémiai, ADME- és toxicitási tulajdonságainak in silico meghatározása

Az ACD/Percepta platform az ACD/Labs teljes eszköztárát állítja a molekulák biológiai hatás szempontjából meghatározóan fontos jellemzőinek (fizikai-kémiai, ADME, toxicitási) kutatási és fejlesztési céloknak is megfelelő pontosságú és megbízhatóságú becslésnek szolgálatába. A programcsomag egységes környezetben biztosít számos különböző célra használható modult, és tesz lehetővé különféle alkalmazási lehetőségeket.

Az ACD/Percepta működése tág határok között igazítható a konkrét munkafeladat által meghatározott körülményekhez; s az általa szolgáltatott adatok közvetlenül felhasználhatók az ACD/Spectrus programban. Az ACD/Spectrus szoftverrel való szoros kapcsolat lehetővé teszi a teljes körű tudásmenedzsment kialakítását.

A kutatók az ACD/Percepta alkalmazásával a vizsgált vegyületeket jellemezni és csoportosítani tudják a molekulatulajdonságok elemzése alapján, s útmutatást nyernek a jövendőbeli kutatási irányok kijelöléséhez. Az ACD/Percepta platform egységes felületet biztosít a fizikai-kémiai, ADME- és toxicitási tulajdonságok kiszámításához, és egyben lehetővé teszi mindezen adatok elemzését és értelmezését.

Molekulatulajdonságok becslése
Az ACD/Labs perdikciós algoritmusai évtizedes kutató-fejlesztő munka eredményei, s a számítógépes kémikusok meghatározó többsége ezeket tartja a jelenleg elérhető legjobb eljárásoknak az ipari termelést segítő tervezőmunkához. Megbízhatóságuk, pontosságuk és hatékonyságuk párját ritkító, kifejlesztésükkor folyamatosan nagyfokú figyelmet fordítottak a vásárlók visszajelzéseire, ez biztosítja alkalmasságukat a valós kémiai tervezésben és vegyipari termelésben fellépő problémák megoldására.

Az ACD/Percepta három választható termékcsaládot tartalmaz:

Maximális hatékonyságú adatfelhasználás
A fizikai-kémiai, ADME- és toxicitási tulajdonságok in silico becslése olyan adatokat szolgáltat a tudósoknak, amelyekkel megérthetik a hatás-szerkezet összefüggéseket, és leírhatják az új vegyületek várható viselkedését az élő környezetben. Az eredmények dinamikus megjelenítése, ahol a szerkezeti fragmensek és atomok hozzájárulásai összekapcsolhatók az adatokkal, vezérfonalat nyújt az új kutatási irányok kijelöléséhez, felgyorsítja a döntéshozatalt, és csökkenti a trial-and-error kísérletekből származó veszteségeket.

Saját algoritmusok használata
Az ACD/Percepta számos lehetőséget biztosít, amelyekkel a program működési lehetőségei a vállalatok egyedi igényei szerint bővíthetők.

Az ACD/Percepta által nyert ismeretek felhasználhatók az ACD/Structure Design Engine modulban
Az ACD/Srtucture Design Engine szerkezettervező modul a kémiai szerkezeteket tudja úgy módosítani, hogy optimális tulajdonságprofillal rendelkező molekulákat hozzon létre. Az ACD/Percepta segítségével kapott eredmények jó hatékonysággal használhatók fel az ACD/Structure Design Engine alkalmazásával végzett kutatómunkában.

Az ACD/Percepta porgramcsomag nyújtotta lehetőségek
A molekulák fizikai-kémiai, ADME- és toxicitási tulajdonságaikon keresztül vizsgálhatók és jellemezhetők, ezen adatok elemzése olyan kémiai tudást nyújt, amely iránymutatást ad a további kutatómunkához; a program rendszerszemléletű felépítése pedig az egész vállalatra kiterjedő informatikai rendszer létrahozását teszi lehetővé. Az ACD/Percepta segítségével a kutató-fejlesztő munka gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

horizontal rule

Kezdőlap ] [ Terméklista ] [ Hírek ] [ CheMicro Kft. ]

horizontal rule

CheMicro Kutató Fejlesztõ Kft.
H-1075 Budapest, Károly körút 1. 
Telefon: 411-0492, 411-0493    Fax: 411-0494 
E-mail: info@chemicro.hu

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2024. május 3.
© Minden jog fenntartva, CheMicro Kft., 2024.