Termékek:

Advanced Chemistry Development

A kanadai Advanced Chemistry Development, Inc. (ACD/Labs) nagyszámú, különálló modulból álló komplex szoftverrendszere átfogó, mindenre kiterjedő megoldást nyújt a kromatográfia, spektroszkópia, analitikai kémia, gyógyszerkémia és az általános kémiai adat- és szövegkezelés területén.

A vállalatot 1993-ban alapították, székhelye a kanadai Torontóban található. Az ACD/Labs innovatív technológiáit világszerte alkalmazzák a gyógyszerkémiai, biotechnológiai, anyagtudományi és általában a kémiai kutatással foglalkozó cégek. Az ACD/Labs fő célja hatékony, de könnyen használható eszközök kifejlesztése, amelyek matematikai és számítástechnikai módszerek alkalmazásával segítik a kémia, biokémia, farmakológia és más tudományágak területén összegyűlt szakmai ismeretek rendszerezését. Termékei világszerte vezető helyet foglalnak el a kémiai tulajdonságbecslő és adatkezelő szoftverek között.

Több mint 120, jelentős számban Ph. D. fokozattal rendelkező szakember munkája biztosítja a termékek rendkívül magas szakmai színvonalát és a felhasználók számára nyújtott szakmai támogatás minőségét. Az ACD/Labs ügyfelei közé tartozik több mint 500 kémiai és gyógyszeripari vállalat, 350 egyetem és kutatóintézet.

Az ACD/Labs analitikai moduljaival nem csak a kromatográfiai és spektroszkópiai mérésekhez kapcsolódó összes szükséges adatkezelési feladat oldható meg, de használhatók elválasztási módszerek modellezésére és tervezésére, kémia szerkezetek spektroszkópiai validálására és ismeretlen anyagok szerkezetének meghatározására is. A fizikai-kémiai programegységek a jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő szoftverek között a legpontosabb becslését adják számos olyan anyagjellemzőnek (oldhatóság, logKa, logP, logD stb.), amelyek döntő fontosságúak a biológiailag hatásos anyagok tervezésénél. Az ACD/Labs névgeneráló programja mértékadó a nevezéktani programok között.

Az ACD/Labs egyik legfontosabb szoftvere, az ACD/ChemSketch kémiai rajzoló program otthoni és oktatási célú használatra ingyenesen elérhető. Az ingyenes változat sikerére jellemző, hogy a letöltések száma 2019-ben, az ACD/Labs 25. évében már 2 000 000 körül járt.

További információkat talál az ACD/Labs honlapján: www.acdlabs.com 

Hírek

2017. augusztus 29., Toronto, Kanada
Az ACD/Labs és a Pearson együttműködése a kémikus hallgatók tanulmányi teljesítményét növeli

A Pearson, a világ egyik vezető oktatási intézménye az ACD/Labs NMR-eszközeit fogja használni a felsőoktatásban, Mastering Chemistry kurzusai során. A 30 hét hosszúságú online kurzus a más tantárgyak keretében előadott tananyagok fogalmainak jobb megértését segíti elő online házi feladatok kiadásával és oktatóanyagok rendelkezésre bocsájtásával. A kurzus anyagának jelentős része a spektroszkópiával foglakozik, és itt az ACD/Labs szoftvereinek használatával, a kémiai szerkezet alapján kiszámított NMR-spektrum vizsgálatával végigvezeti a hallgatókat a spektumértelmezés folyamatán.

Az oktatási intézmények jelentős része az olyan ritka és drága analitikai mérőeszközök esetében, mint az NMR-berendezések, csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tud hozzáférést biztosítani a hallgatók számára. Az ACD/Labs partereként a Pearson a My Chemsitry kurzusra beiratkozó összes tanulónak biztosítja, hogy stabil alapokat fog kapni a spektroszkópia tudományterületén.

„Kivételes lehetőségnek tekintjük, hogy minden lehetséges módon támogathatjuk a tudományos képzést” – mondta Dimitris Argyropoulos, az ACD/Labs NMR Business menedzsere. „Az ACD/NMR Predictors program nagyon népszerű a spektrum-hozzárendeléssel, spektroszkópiával foglalkozó kurzusokon. A szerkezet és NMR-spektruma közötti összefüggések ismerete a tudósokat egész karrierjük során segíti. Csak néhány hallgató olyan szerencsés, hogy NMR-berendezéssel dolgozhat, a mi szoftvereink pedig egyenlő esélyeket adnak mindenkinek.”

A Pearson a közelmúltban kibővítette együttműködését az ACD/Labs vállalattal, így lehetőségük lesz az egyetemi hallgatóknak az elkövetkező években arra, hogy használják az ACD/Labs predikciós eszközeit.

2017. augusztus 14.
Az ACD/Labs együttműködése NMR-adatokat biztosít a Brazilian Biodiversity Natural Products Database számára

A kibővített NuBBDE adatbázis (NuBBDB) mostantól az ACD/Labs-től nyert, számított NMR-adatokat is tartalmazza, hogy magasabb szinten támogathassa az új gyógyszerek természetes anyagokból történő kifejlesztésére irányuló kutatásokat és a brazíliai biodiverzitás fenntartását

Az ACD/Labs örömmel jelenti be újonnan kialakított együttműködését a Núcleo de Bioensaios Biossíntese e Ecofisiologia de Produtos Naturais (NuBBE) kutatóival, akik az ACD/NMR Predictors programokat választották, hogy feltöltsék a Brazilian Biodiversity Natural Products adatbázist (NuBBEDB) becsült mágneses magrezonancia (NMR) adatokkal.

Az ACD/Labs ipari területen vezető szintű NMR-szoftverei lehetővé teszik az 1H- és 13C-spektrumok automatikus közelítő kiszámítását, mind az adatbázisban már benne levő anyagokra, mind a jövőben felveendő újakra. Az NMR-adatok kereshető információként jelennek meg az adatbázisban, mint csúcsok listája és csatolási állandók. Vanderlan da Silva Bolzoni projektvezető elmondta: „Az ACD/Labs termékeit választottuk, mert megbízható és nagy teljesítőképességű algoritmusokat tartalmaznak, és pontos adatbecsléseket szolgáltatnak.”

„Örömmel tölt el, hogy technológiánkkal az akadémiai kutatást támogathatjuk – mondta Dimitris Argyropoulos, az ACD/Labs NMR Business menedzsere. „Manapság a kereskedelmi jelentőségű kutató-fejlesztő munkát egyre inkább az akadémiai kutatás segíti és viszi előre. A felírt gyógyszerek többsége még mindig természetes anyagokból származik, és a Földön Brazíliát tekintik a legnagyobb biodiverzitással rendelkező országnak. A NuBBEDB a tudományos vizsgálatok értékes forrása lesz a kutatóknak, akik alapanyagokat keresnek új gyógyszerek számára. Remélem, hogy az NMR-adatok, amelyeket szoftverünk szolgáltat, segíteni fogják a természetes eredetű készítmények kutatóit abban, hogy az eddiginél gyorsabban azonosítsanak és jellemezzenek új molekulavázakat a jövő új gyógymódjaira irányuló kutatásaikban.

A NuBBEDB-t egy, a természetes eredetű vegyületek kutatásával foglalkozó csoport alapította 2013-ban. A könyvtár 640 vegyületet tartalmaz: brazil növényekből származik 80%-uk, gombákból és mikroorganizmusokból 6%-uk, természetes anyagok szerkezete alapján létrehozott szintetikus vagy félszintetikus vegyület 13%-uk és biotranszformációk terméke 2%-uk. Az adatbázis tartalmát folyamatosan bővítik új adatokkal, hogy gazdag tudásbázissal szolgáljon a gyógyszerfelfedezési, metabolizmus- és növénytudományi kutatásokhoz. Egy központi idegrendszerre ható anyagot az adatbázisból már szabadalmi védelemben részesítettek, mint az Alzheimer-kór egy kezelésének anyagát.

2017. március 27., ENC 2017, Pacific Grove, Kanada
Az ACD/Labs NMR predikciós szoftverét használják tanítási eszközként a számítógépes kémia oktatásánál a University of Waterloo-n

Az ACD/Labs ma bejelentette, hogy együttműködést alakított ki Dr. Jacob Fischerrel, a University of Waterlooo laboratóriumi oktatójával. Ennek keretében Dr. Fischer előadásokat és laboratóriumi gyakorlatokat tart olyan témakörökben, amelyek a számítógépes kémiától a fizikai kémiáig terjednek. Ezek célja, hogy az ipari területen használt szoftverek és laboratóriumi felszerelések segítségével a hallgatókban olyan készségeket alakítsanak ki, amelyek a későbbiekben felhasználhatók a gyakorlati élet területén.

Dr. Fischer, aki szenvedélyes szószólója a tudományos előrehaladást szolgáló legújabb technológiáknak, az ACD/NMR Predictors programot választotta hallgatói számára oktatási eszközként bevezető jellegű számítógépes kémia tantárgyához.

„Ahogy előrehaladt és gazdagodott számítógépes kémiai kurzusom, jól illeszkedett hozzá az ACD/NMR Predictors, és nagyon elégedett vagyok mind teljesítőképességével, mind az általa szolgáltatott eredményekkel” – mondta Dr. Jacob Fischer. „Különösképpen kedvelem könnyű felhasználhatóságát, s hogy kezelése rövid idő alatt elsajátítható, amely rendkívül kedvező a mai kor hallgatói számára.”

A tantárgy bevezető a kémia területén használt számítógépes szimulációs eljárások elméletébe és gyakorlatába, kiemelt figyelmet fordítva az elsődleges alapelvekre (ab initio és sűrűségfunkcionál módszerek). Az ACD/NMR Predictors megkönnyíti a tanulási folyamat előrehaladását az elmélettől a gyakorlati alkalmazásokig a tapasztalati megfigyeléseken és kísérleti eredmények értelmezésén keresztül. Dr. Fischer és tanítványai az alábbi feladatokat képesek elvégezni a program segítségével:

2017. március 6., PITTCON 2017, Chichago, USA
Az ACD/Labs bemutatta a szennyezési profil információinak kezelésére szolgáló új termékét a PITTCON 2017 konferencián
Luminata: Egy informatikai rendszer, amely lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy hatékony eljárásmódokat dolgozzanak ki a szennyező anyagok ellenőrzésére

Az ACD/Labs ma bejelentette, hogy bevezeti új termékét a piacra. A Luminata egy egységes rendszer, amelyben összegyűjthetők és rendszerezhetők a szennyező anyagok és az azokat létrehozó folyamatok „élő” analitikai adatai. Segítségével eredményes szennyezőanyag-ellenőrző rendszer építhető fel egy vállalati szintű informatikai környezetben.

A Luminata az ACD/Labs többtechnikás, készülékfüggetlen ACD/Spectrus platformján alapszik, és az anyagok szennyezéseinek átfogó jellemzését teszi lehetővé. Az adatok egységesítése, megjelenítése, a szennyezéssors követése, kromatográfiai és spektroszkópiai adatok kezelése mind a program feladatkörébe tartoznak.

Az adatok jól kezelhető összesítése révén egyszerűvé válik a beszámolók elkészítése a szabályozási szerveknek. Ezáltal a Luminata jól illeszkedik a Quality by Design (QbD) alapelvekhez, számos ipari eljáráshoz és a szabályi követelményekhez. Segíti a gyógyszeripari fejlesztő szervezeteket azon erőfeszítéseikben, hogy ellenőrizzék és jellemezzék az anyagokat és alkotórészeket életciklusukon keresztül.

A Luminata nagymértékben kibővíti az együttműködési lehetőségeket a folyamatkémiai, analitikai, szabályozási és minőségellenőrzési osztályok között. A szoftver nyújtotta lehetőségek szintén hasznosak a módszerfejlesztés és a hosszú távú működési stabilitás számára.

A 2017 nyarától kereskedelmi forgalomban is elérhető Luminata az alábbi egyedülálló lehetőségeket biztosítja felhasználóinak:

„Mostanáig a szennyezésprofil kezelésének folyamatai kirívóan megterhelőek és nehézkesek voltak a szakemberek számára is, és az adatsorok, amelyeket ezek a folyamatok létrehoztak, nem tudták hatékonyan rendszerezni és megjeleníteni az összes témához tartozó információt” – nyilatkozta Andrew Anderson, az ACD/Labs Innováció és informatikai stratégia üzletágának alelnöke. „A Luminata megalkotásával az ACD/Labs olyan eszközt hozott létre, amely támogatja a QdB-alapelveket, és folyamatosan rendszerezi a szennyezők „élő”, összegyűjtött analitikai adatait; ezzel páratlan lehetőségeket nyújt az adatmegjelenítéshez, döntéstámogatáshoz, beszámolók készítéséhez és az információcseréhez a felhasználók és a vállalat partnerei számára.”

2016. november 30., Toronto, Kanada
A Boehringer Ingelheim az ACD/Labs programjait választotta nemzetközi szintű alkalmazásra

Az ACD/Spectrus Platform alatt alkalmazott szoftverek egyszerűsíteni fogják a vállalati informatikai rendszert, és megfelelő körülményeket biztosítanak az analitikai adatok kezeléséhez a világ egyik vezető gyógyszeripari cégénél.

A vezető gyógyszeripari cég, a Boehringer Ingelheim az ACD/NMR Workbook Suite és az ACD/NMR Predictor programokat választotta NMR-spektroszkópusai számára, míg sok tudós az ACD/Spectrus Processor program előnyeit élvezheti mind Európában, mind Észak-Amerikában.

„Csábító kilátás volt felhasználóink számára, hogy hozzáférhetnek olyan műveleti lehetőségekhez, amelyek hiányoznak a mérőberendezésekhez adott szoftverekből; mint például a spektrum jóslása a molekulaszerkezet alapján, a spektrum csúcsainak hozzárendelése a szerkezet egyes részeihez, az adatok ábrázolása vagy az interaktív adatkezelés, amely lehetővé teszi, hogy ismételten megtekintsenek és elemezzenek már meglevő adatokat olyan kutatási szempontok alapján, amelyek nem voltak célkitűzések abban a szakaszban, amikor az első adatelemzés megtörtént” – nyilatkozta Paul-James Jones, a Boehringer Ingelheim informatikai üzletágának konzulense és az Allotrope projekt képviselője. „Az ACD/Labs eszközeinek szélesebb körű felhasználása felé történt elmozdulás egyszerűsítette rendszerünket, és segítségünkre van a hatékonyabb informatikai működésben.”

Az ACD/Labs, amely az Allotrope Foundation partnere, az egységesített analitikai adatok kezelésében ugyanolyan irányelveket követ, mint az Allotrope Foundation és a Boehringer Ingelheim. Az ACD/Labs kivételes tapasztalattal bír a készülékfüggetlen analitikai adatkezelés és feldolgozás terén, ez teszi a vállalat szoftvereit ideális választássá már nagyon hosszú idő óta.

„Az analitikai adatok szétszórtságából eredő problémák megoldásához felhasználóinknak egységesített, kereshető szoftverkörnyezetet kínálunk” – mondta Gabriella Cimpan, az ACD/Labs európai kereskedelmi igazgatója. „Azzal, hogy tároljuk az adatok szakemberi értelmezését, és megőrizzük kémiai intelligenciájukat, képessé tesszük vásárlóinkat arra, hogy a lehető legnagyobb értéket nyerjék vissza az analitikai adatokba fektetett munkájukból. Bár programjaink mostani alkalmazása az NMR-spektroszkópiára összpontosít, örömmel várjuk a további közös munkát a Boehringer Ingelheimmel, amely során a jövőben kiterjesztik termékeink alkalmazását más technikákra is.”

2016. október 19., Toronto, Kanada
A Schwabe Pharmaceutical az ACD/Labs szoftverrendszerét választotta az analitikai adatkezelés és tudásmenedzsment tökéletesebb megvalósítására

Az ACD/Spectrus alkalmazása egy hatékony, könnyen kezelhető szoftverkörnyezetet biztosít az adatfeldolgozáshoz és adatelemzéshez, s lehetőséget teremt a magasabb szintű tudományos analitikai háttér megteremtéséhez.

A vezető gyógyszeripari vállalat, a Willmar Schwabe Pharmaceutical, az ACD/Spectrus platformot választotta a természetes anyagok spektroszkópiai azonosításának és jellemzésének informatikai hátteréül, amely egyben az analitikai tudásmenedzsment feladatait is betölti.

A Schwabe tudósai a németországis Karlsruhéban számos ACD/Labs eszközt fognak használni (ACD/NMR Workbook Suite , ACD/MS Workbook Suite , ACD/Analytical Workbook, ACD/NMR Predictors és ACD/MS Fragmenter) a különböző készülékekből származó HPLC-, LC/MS, GC/MS és NMR-adatok feldolgozására és értékelésére.

A Schwabe akkor kezdett megfelelő informatikai megoldást keresni, amellyel jól szervezhető az analitikai munka, amikor a vállalatvezetés egyre erősebb igényt fogalmazott meg a vállalaton belül létrejött analitikai tudás megőrzésére a későbbi felhasználáshoz. A vállalati szinten alkalmazott ACD/Spectrus mostantól lehetővé teszi, hogy a tudósok különböző felhasználási helyekről egyszerűen hozzáférjenek a korábbi kutatási és fejlesztési munkák során felhalmozott, s egy központi helyen tárolt analitikai adatokhoz.

2016. október 12., Torontó, Kanada
Az ACD/Labs bejelentette szoftverrendszere új kiadását

Az ACD/Spectrus és ACD/Percepta V2016.1 verziója tökéletesített tudásmegosztási és adatvezérelt döntéstámogatási rendszert biztosít a kutató-fejlesztő szervezeteknek.

A V2016.1 verzió számos fejlesztést tartalmaz mind az ACD/Spectrus, mind az ACD/Percepta platformon, és először tartalmazza a MetaSense programot, amely egy új informatika megoldás a metabolitok azonosítására.

A továbbfejlesztett adatmegjelenítési és adatbáziskezelési lehetőségek, az rendszeradminisztrátorok számára biztosított nagyobb rugalmasság és magasabb szintű adatfelügyelet mind az analitikai és kémiai tudásmenedzsment lehetőségeit bővíti.

2016. augusztus 23., Toronto, Kanada
Gyors és könnyű hozzáférés több mint 700.000 vegyi anyag adataihoz: Az ACD/ChemSketch programmal elérhető az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal Kémiai Információs Szolgáltatása

Az ACD/Labs bejelentette, hogy az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (U. S. Environmental Protection Agency, EPA) által működtetett Kémiai Információs Szolgáltatás – a kémiai kutatók támogatása készült nyilvános hozzáférésű web-alkalmazás – anyaga kereshető az ACD/ChemSketch felhasználásával. A kapcsolat lehetővé teszi, hogy a felhasználók a molekulákat személyi számítógépükön rajzolják meg, s precíz szerkezeti információkhoz, fizikai-kémiai és toxicitási adatokhoz férjenek hozzá az EPA Kémiai Információs Szolgáltatásán keresztül.

Az ebben az évben útjára indított Kémiai Információs Szolgáltatás egyike azoknak az információs szolgáltatásoknak, amelyeket az EPA fejlesztett ki a környezetvédelmi kémikusok, számítógépes toxikológusok és más kutatók munkájának segítésére. Az új adattípusok felhasználásával sikeresebben felbecsülhetik a vegyi anyagok lehetséges egészségügyi hatásait. A Kémiai Információs Szolgáltatáson keresztül a kémikusok magas minőségű molekulaszerkezetekhez, kísérleti és számolt fizikai-kémiai adatokhoz férhetnek hozzá, továbbá internetes hivatkozásokhoz, amelyek a vonatkozó weboldalakra és alkalmazásokra mutatnak. A molekulaszerkezetek össze vannak csatolva a hozzájuk tartozó fizikai-kémiai jellemzőkkel. Az adatok szűrhetők kémiai név, molekulatömeg, összegképlet vagy egyéb kémiai azonosítók alapján.

2016. augusztus 18., Toronto, Kanada
Szerkezetfelderítő program tesztje a Magnetic Resonance in Chemistry szaklapban:
Egy új tanulási segédanyag a szerkezetfelderítés oktatásában

A Magnetic Resonance in Chemistry a legutóbbi számában egy speciális bevezető oktatási anyagot közöl a számítógéppel támogatott szerkezetfelderítés (Computer-Assisted Structure Elucidation, CASE) szakterületéhez. Az anyagot a közép és felsőfokú tanulmányokat folytató diákoknak szánták, és az ACD/Labs ingyenes  CASE-oktatóprogramját használja.

A Structure Elucidation Tutorial oktatóprogram az ACD/Labs  ACD/Structure Elucidator Suite szoftverén alapszik, amely a jelenleg kapható legfejlettebb CASE-rendszer. A Structure Elucidator Suite többféle analitikai technikából származó információk alapján egy teljességre törekvő listát készít azon lehetséges szerkezetekről, amelyek megfelelnek a megadott kísérleti adatoknak. A Structure Elucidation Tutorial programverzió tartalmazza mindazokat a kifinomult és magas szintű algoritmusokat, értékelő- és elemzőeszközöket, amelyeket a Structure Elucidator Suite, de nem engedi meg új kísérleti adatok beolvasását és felhasználását a szerkezetfelderítéshez.

Az Arvin Moser és Brent G. Pautler által írt cikk egy gyors áttekintést ad az alapvető CASE-fogalmakról és technikákról, mielőtt az oktatóprogram tulajdonságát ismerteti. Az oktatóprogram Mikhail Elyashberg és Antony Wiliams Számítógépes szerkezetfelderítés spektroszkópiai adatokból című könyvével együtt került kiadásra. A könyv és a szoftver felbecsülhetetlen értékű segítséget ad a szerkezetfelderítéssel foglalkozó hallgatóknak, analitikus vegyészeknek és tudományos kutatóknak.

A cikkben a szerzők néhány, a könyvből vett, kulcsfontosságú példát vesznek alaposabban szemügyre. Tárgyalják az NMR-adatok értelmezését, és megmutatják az ő megoldásukat, amelyet a program használatával kaptak. A szoftverhez kísérleti adatokat is tartoznak, s ezekkel a felhasználók gyakorolhatják a szerkezetfelderítési technikákat, s felfedezhetik, hogy a szoftver különböző felhasználási módjai hogyan segítik a növekvő nehézségű problémák megoldását.

A teljes cikk a  onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mrc.4487/full linken található.

2016. június 6., San Antonio, Texas, ASMS 2016
A 64. American Society for Mass Spectrometry (ASMS) konferencián az ACD/Labs bemutatta a MetaSense Platform for Comprehensive and Rapide Metabolite Identification szoftverrendszert

Az új informatikai platform hatékony és átfogó metabolit azonosítást és jellemzést tesz lehetővé. Csökkenti az LC/MS adatok elemzésének munka- és időigényét, és magas szintű, tudásmegosztáson alapuló együttműködést tesz lehetővé a munkatársak között.

A MetaSense egy új, automatizált metabolit azonosító platform, amely összekapcsolja az ipar legátfogóbb metabolit transzformációs becsléseit az LC/MS adatok hatékony elemzésével. Segítségével könnyen azonosíthatók és megjeleníthetők a biotranszformációk, az eredmények pedig áttekinthető jelentésben foglalhatók össze. Az előre megjósol és a nem várt metabolitok észlelése és azonosítása könnyebbé és pontosabbá válik, a tudósok így jelentősen gyorsabban és hatékonyabban végezhetik munkájukat.

A MetaSense az ACD/Spectrus platformon alapul. Egyedülálló tudásmenedzsment lehetőségeket ad, amelyek képessé teszik a szakembereket, hogy egy adott kutatási folyamat során a metabolitok tanulmányozása közben megismert információkat a kutatás-fejlesztés más területein is alkalmazzák. Az élő adatkörnyezet és a komponensek web-alapú megjelenítése előmozdítja az eredményesebb döntéstámogatást és a hatékonyabb tudásmegosztást a vállalat dolgozói között. A felfedező kémikusok könnyebben terveznek szintetikus reakciókat, például a stabilitás növelése vagy csökkentése érdekében, vagy a fejlesztést irányító vegyészek vizsgálni tudják a szülő molekulák lehetséges toxicitását.

„A MetID és DMPK-csoportokat figyelve meglepődve tapasztaltam, hogy hiányoznak az olyan hatékony eszközök, amelyekkel rendszerezhetők a metabolitokkal kapcsolataos információk. Továbbra is nehezíti az adatfeldolgozást és adatelemzést az emberi munka szükségessége. A tudósok növekvő elvárásokkal néznek szembe, hogy többet teljesítsenek kevesebb ráfordítással. A munkacsoportok egyre csökkenő létszáma és néha a megfelelő szaktudás hiánya mellett igen komoly kihívást jelent a metabolitok azonosításának, a legígéretesebb gyógyszerjelölt meghatározásának pontosabban és gyorsabbá tétele” – nyilatkozta Richard Lee ACD/Labs termékmenedzser. „A MetaSense alapvetően megnöveli az adatelemzés hatékonyságát, és az iparban fellelhető legjobb tudásmenedzsment-rendszert adja az összegyűlt analitikai és kémiai adatok számára a gyorsabb döntéshozatal elősegítésére.

A MetaSense számos műveleti lehetőséget kínál a metabolitokat részletesen tanulmányozó analitikai tudósok számára:

2016. január 12., Toronto, Kanada
A University of Lyon kutatói az ACD/Percepta programot alkalmazzák a zöld rakétaüzemanyagok kifejlesztéséhez

A szoftverrendszer lehetővé teszi az új vegyi anyagok tulajdonságainak jobb megértését és környezetre gyakorolt hatásuk pontosabb felmérését.

Raphael Terreux, aki három éve a University of Lyon tanára, az ACD/Percepta platformra alapozza új, nagy energiatartalmú és környezetbarát anyagok kutatására irányuló munkáját. Terreux professzor és csoportja, mióta az összes ACD/Percepta toxicitás és ADME Predictor modult alkalmazza, új felfedezéseket tudott tenni a rakéták hajtóanyagaként és robbanóanyagaként használt vegyületek alkalmazásának terén. A kutatóprogramtól azt remélik, hogy a környezetre kevésbé ártalmas megoldásokat találnak ezekhez a veszélyes anyagokhoz.

A rakéták hajtóanyagának és robbanóanyagának előállításánál manapság az RDX és a perklorát a leggyakrabban alkalmazott vegyi anyagok. Ezeket gyakran használják mind civil, mind katonai célokra, de egyre nagyobb az aggodalom ezek környezetkárosító hatása miatt. Különösképp a talaj és a földalatti vízkészlet szennyezése jelent nagy gondot. Valójában Terreux professzor úgy gondolja, hogy rakéták egy idő múlva már nem lesznek használatban a környezetvédelmi megfontolások miatt.

„Az ACD/Percepta lehetővé teszi számunkra, hogy olyan új molekulák toxicitását jósoljuk meg, amelyekre nagyon kevés klinikai vagy kísérleti adat áll rendelkezésre. Mégis, a legfontosabb dolog, hogy a szoftver nem egy „fekete doboz” és nagyon könnyű a kezelése „ – mondta Terreux professszor. „Az input egy szerkezet, az eredmény pedig könnyen értelmezhető. Ezen túlmenően, a program megadja, hogy mekkora biztonsággal támaszkodhatom a számított eredményre, mivel megbízhatósági értéket is ad mellé, és megjeleníti a hasonló molekulákat az adatbázisból.

2015. december 14., Toronto, Kanada
Andrew Anderson az ACD/Labs új üzletfejlesztési alelnöke

Az ACD/Labs ma bejelentette, hogy Andrew Anderson csatlakozott a vállalathoz, mint az üzletfejlesztési részleg alelnöke. Anderson a PepsiCo-tól jött a vállalathoz. Előző munkahelyén különböző területek új technológiáinak felkutatásáért volt felelős. Négy évet töltött avval, hogy megtalálja azokat a technológiákat, amelyek értéket képviselnek a cég számára, és támogassa sikeres meghonosításukat. Ezt megelőzően majdnem tíz évig dolgozott az értékesítés, értékesítésmenedzsment és stratégiai együttműködés területein a Symyx Technologies és ACD/Labs vállalatoknál, továbbá az analitikai laboratórium menedzsere volt a Pfizernél.

„Az ACD/Labs mindig elöljáró volt olyan megoldások biztosításában, amelyek segítik a kutató-fejlesztő szervezeteket abban, hogy agilisekké és eredményesekké váljanak” – mondta Anderson. „Célkitűzésem új munkahelyemen, hogy folyamatosan fejlesszük szoftvereinket, amelyek felgyorsítják a tudományos kutatómunkát és elősegítik az együttműködést, ezzel biztosítva még jobb lehetőségeket felhasználóinknak.”

„Ez egy nagyon érdekes idő vállalatunk számára, ahogyan növeljük informatikai lehetőségeinket és egyre jobban kiszolgáljuk felhasználóink változó igényeit. Az idő nem is lehetett volna alkalmasabb Andrew-nak, hogy ismét csatlakozzon az ACD/Labs csapatához„ – jegyezte meg Daria Thorp, az ACD/Labs elnöke. „Az ő tapasztalata, s évtizedeken át felépített kapcsolatai együttesen globális távlatokat nyitnak, és stratégiai megközelítést hoznak számunkra cégünk növekedéséhez.”

2015. július 22., Toronto, Kanada
Az Institute of Cancer Research az ACD/Spectrus Processor-t alkalmazza az analitikai adatok egységes kezelésére

Az ACD/Labs bejelentette, hogy az Institute of Cancer Research (ICR) az ACD/Spectrus Processor-t fogja alkalmazni kutatási programjaiban a kromatográfiai, tömegspektrometriai és NMR-adatok kezelésére. Azt várják, hogy a program lényegesen egyszerűsíteni fogja az analitikai adatok feldolgozását és elemzését.

Az ICR-ben több mint negyven orvosi kémikus dolgozik a gyógyszerfelfedező programban, ahol új kemoterápiás gyógyszerjelölteket kívánnak meghatározni. Munkájuk során intenzíven használják az analitikai kémiai eljárásokat az új vegyületek tanulmányozásához. Korábban az ICR számos különböző programot használt analitikai adatainak feldolgozásához. Az ACD/Spectrus Processor segítségével viszont minden adat egy közös program keretei belül kezelhető. Így egyszerűbbé válik a munkabeszámolók és publikációk elkészítése, gyorsul a döntéshozatal a lényeges szakmai kérdésekben, és megszűnik a technikai betanítás és számítástechnikai támogatás igényének terhe.

„Analitikai kémikusainkat számos LC/MS, LC/UV és NMR-készülékkel látjuk el, amelyek különböző gyártóktól származnak, mint például Agilent, Bruker, Gilson, Thermo és Waters” – mondta Dr. Amin Mirza, az ICR vezető szakembere. „Az, hogy egyetlen eszközt lehet használni mindezen adatok feldolgozására és elemzésére ahelyett, hogy öt vagy még több programmal végeznénk el a feladatot, természetesen zökkenőmentesebbé fogja tenni a csoportom munkáját.

Az ACD/Spectrus Processor az ACD/Spectrus platform egyik alapvető eleme, amely egységes informatikai környezetben többtechnikás, készülékfüggetlen adatfeldolgozó és adatelemző tudásmenedzsment rendszert biztosít.

„A kitűzött célunk az, hogy ellássuk a kémikusokat egy minden-az-egyben töbtechnikás eszközzel, ezzel téve folyamatossá a spektroszkópiai, spektrometriai és kromatográfiai adatok feldolgozását, elemzését és értelmezését” – mondta Guy Desmarquets, az ACD/Labs értékesítési vezetője. „Reméljük, hogy idővel a teljes ACD/Spectrus platformot integrálni tudjuk az ICR csoportjainak munkafolyamatába, így ki tudjuk terjeszteni szakmai lehetőségeiket.”

2015. július 9., Toronto, Kanada
Az ACD/Labs és az IDBS együttműködése élő analitikai adatokat szolgáltat az IDBS Electronic Laboratory Notebook programjához

Az ACD/Labs, a torontói székhelyű, kémiai adatkezelő programokra szakosodott szoftvergyártó cég és az IDBS, amely világvezető a K+F szervezetek szoftverellátása terén, ma bejelentette, hogy új együttműködésbe kezdtek, amelynek keretében az ACD/Labs tudományos analitikai kémiai környezetet biztosít az IDBS Elelctronic Laboratory Notebook (ELN) felhasználóinak.

Az együttműködés az ACD/Spectrus és az IDBS E-WorkBook 10 működésének összehangolásával kezdődött. A felhasználók most saját notebookjukon jeleníthetik meg az élő spektroszkópiai és kromatográfiai adatokat. Képesek lesznek közvetlen kapcsolatba lépni az ACD/Spectrus platformjával, s az ACD/Spectrus-ban az analitikai adatokon elvégzett változtatások automatikusan átkerülnek az E-Notebookra, s viszont.
Bár az informatikai technológiák, mint az ELN, a Laboratory Information Management System (LIMS) és a Scientific Data Management System (SDMS) igen elterjedtek mostanra a különböző iparágakban, az analitikai adatok automatikus összegyűjtése még mindig jelentős kihívás maradt. Emellett továbbra is kézzelfogható az igény a jobb összeköttetésre a laboratóriumi informatikai rendszerek és az analitikai adatok között.

„Jelentős előrelépést jelent, hogy a K+F szervezetek képesek az élő analitikai adatok keresésére, kinyerésére és vizsgálatára a saját ELN-rendszerükből. Fontos pillanat volt mindkét vállalat számára, amikor korábbi együttműködéseink eredményeit bemutattuk az érdeklődők széles körének a közelmúlt felhasználói konferenciáin, és újbóli megerősítést nyertünk arra nézve, hogy továbbra is jelentős az igény az analitikai adatokhoz való jobb hozzáférésre az ELN felhasználói felületén keresztül” – nyilatkozta Ryan Saski, az ACD/Labs globális stratégiai menedzsere. „Az analitikai adatokat napi szinten használják a kémikusok a kémiai és biológiai szakmai kérdésekben való döntéshozatalnál, és igen hasznos a mi felhasználói felületünk mellett más programokból is hozzáférést biztosítani ezekhez az adatokhoz.”

A kétirányú integráció a két program között egyértelműen bizonyította a stratégiai együttműködés életképességét abban a helyzetben, amikor az alaptechnológiák stabil felépítésűek. Jelenleg az ACD/Labs és az IDBS közös analitikai tudományos fórumot működtet, amelyen keresztül a felhasználók és érdeklődők kapcsolatba léphetnek egymással és megoszthatják ismereteiket.

2015. május 19., Angers, Franciaország
Hatékonyabb többmódszeres analitikai vizsgálatok a University of Angers falai között

A University of Angers Növénytani és Környezetvédelmi Kutatóosztálya számos, szakterületükön magas színvonalon dolgozó kutatócsoportnak ad helyet. Egyikük, a Természetes Előfordulású Anyagok és Szerkezeti Analógok Csoportja (SONAS, Naturally Occuring Substances and Structural Analogues) a jövőben alkalmazni fogja munkája során az ACD/NMR Workbook Suite, ACD/MS Workbook Suite, ACD/Chrom Workbook és Aldrich NMR Library from ACD/Labs programokat az adatértelmezés hatékonyságának megnövelése és a kutatók közötti információmegosztás egyszerűbbé tétele érdekében.

Mindhárom Workbook program külön-külön is kiváló adatértelmező algoritmusokat tartalmaz, de együtt használva őket egységes programkörnyezetet hoznak létre, amelyben lehetséges számos különböző jellegű analitikai spektroszkópiai adat kezelése. A SONAS kutatói képesek lesznek összes rendelkezésre álló analitikai adatukat (úgy mint NMR, GC/MS, LC/MS és IR) egyetlen programcsomaggal feldolgozni és értelmezni. Ezen felül lehetőség nyílik minden spektroszkópiai adatnak, azok értelmezésének és a tudósok hozzájuk csatolt jegyzeteinek egy adatbázisban való tárolására, amely adatbázis minden szempontból kereshető, és az információt további elemzésre kész, „élő” adatként tárolja.

A SONAS azt tervezi, hogy saját referenciakönyvtárat épít a folyamatban levő vizsgálatok során nyert spektrumokból. Így a már megszerzett információk elérhetővé válnak minden felhasználó számára, s ez nagyon fontos szempont az egyetemi környezetben, ahol a tanulókat segíteni kívánják tanulmányaikban és önálló szakmai munkájukban egyaránt. A szintén megvásárolt Aldrich NMR Library több mint 35.000 kísérleti spektrumhoz biztosít hozzáférést, így értékes információforrás már ismert szerkezetek és részszerkezetek azonosításához, amely pedig új szerkezetek értelmezéséhez nyújt segítséget.

2015. június 3., Toronto, Kanada
Az ACD/Labs megjelentette ingyenes szerkezetfelderítési oktatóprogramját

A közelmúltban jelent meg a Springer kiadó gondozásában Mikhail Elyashberg és Antony Williams új könyve a kémiai szerkezetfelderítés témakörében „Computer Based Structure Elucidation from Spectral Data” címmel. A könyvhöz kapcsolódóan adta ki az ACD/Labs új szerkezetfelderítési oktatóprogramját. A könyv társául szánt szoftver megalkotói reménye szerint felbecsülhetetlen értékű gyakorlati tapasztalatot fog nyújtani az analitikai kémia területén dolgozó tudósoknak és kutatóknak.

A könyv részleteiben tárgyalja a számítógéppel segített szerkezetfelderítés alapelveit számos, valós adatokon nyugvó példával szemléltetve azokat. Ezek az adatok megtalálhatók az oktatóprogramban is, így a felhasználók gyakorolhatják a könyvből tanult eljárásokat. Ily módon felfedezhetik, milyen sokrétű felhasználása lehet a számítógépeknek az egyre növekvő nehézségű szerkezetfelderítési feladatok megoldása során.

Az ACD/Labs szerkezetfelderítési oktatóprogramjának alapja az ACD/Structure Elucidator Suite, amely jelenleg a legelterjedtebb CASE- (Computer-Assisted Structure Elucidation) szoftver a piacon. Az ACD/Structure Elucidator Suite képes feldolgozni a különféle analitikai módszerekből származó információkat, amelyek segítségével megadja a legvalószínűbb szerkezeteket, amelyek megfelelnek a kísérleti adatoknak. Az oktatóprogram tartalmazza mindazokat az algoritmusokat és adatértelmező eszközöket, amelyeket az ACD/Structure Elucidator Suite, de korlátozása, hogy nem képes új kísérleti adatok beolvasására és tárolására.

A könyv megrendelhető közvetlenül a Springer kiadótól, az oktatószoftver pedig közvetlenül az ACD/Labs honlapjáról érhető el. A kettő együttese páratlan hátteret biztosít a modern CASE-módszerek megismeréséhez, és lehetővé teszi a tudósoknak, hogy értékes gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a szerkezetfelderítés nehéz munkájában, és magasabb szintre fejlesszék már meglevő készségeiket.

2015. március 18., Strassourg, Franciaország
Analitikai kémiai tudásmenedzsment rendszer épül a Strassbourgi Egyetem Gyógyszerészeti Karán

A franciaországi Strassbourgi Egyetem Gyógyszerészeti Kara számos különböző szakterületen dolgozó kutatócsoportnak ad otthont, amelyek a kémia és biológia határterületén dolgoznak. A közelmúltban a "Plateforme d'Analyse Chimique de Strasbourg Illkirch" (PACSI) és a "Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives" (CAMB) építette be tevékenységébe az ACD/Labs programjait. Az ACD/NMR Workbook Suie, az ACD/MS Workbook Suite és az ACD/Spectrus Processor segítségével hatékonyabban tudják feldolgozni és értékelni az analitikai adatokat, és megfelelő keretet tudnak kiépíteni a karon belüli információmegosztáshoz.

A kémikusok analitikai adatok széles körét fogják feldolgozni ezekkel a szoftverekkel – nem csak különböző analitikai vizsgálati technikákból származó adatokat, hanem ugyanazon mérési módszernél eltérő mérőberendezésekből kapott adatokat is –, és átfogó adatbázist építenek. A könnyen áttekinthető felhasználói felületek lerövidítik a szoftverrendszer használatba állításához szükséges időt, s az adatbázisban más laboratóriumok dolgozói is kereshetnek, így szabadabb információáramlás valósul meg.

A Gyógyszerészeti Kar azt tervezi, hogy a lehető legteljesebben kihasználja a szoftverek nyújtotta előnyöket. Ennek során a CAMB laboratórium saját NMR-referenciakönyvtárat épít a jelenleg folyó kísérletek anyagából. A PACSI szolgáltató platform az ACD/Spectrus Processor-t fogja használni az adatokhoz való hozzáféréshez. Az ACD/Spectrus Processor támogatja a laboratóriumi munkából származó új adatok értelmezését, miközben a Workbook programok segítségével hozzáférést biztosít azokhoz az adatokhoz is, amelyek az ACD/Spectrus DB-ben helyezkednek el. „Együttesen, ezek a programok erőteljes analitikai elemző és tudásmegosztó platformot alkotnak a Kar számára” – mondta Mrs. Justin Viéville, a PACSI NMR-felelőse.

2015. március 9., New Orleans, USA
Az ACD/Labs szabad hozzáférésű munkafolyamatokhoz illeszkedő rendszer megjelenését jelentette be a PITTKON-konferencián

Az információs technológia terén napról napra növekvő végfelhasználói igény az átláthatóbb, könnyebben kezelhető programfelület és zökkenőmentes programműködés. Ezek figyelembe vételével alkotta meg az ACD/Labs új, hálózatos működésű ACD/Spectrus Portal programját, amely a meglevő ACD/Spectrus platform kiterjesztésének tekinthető. Az ACD/Spectrus Portal megjelenése számos egyedi felhasználási területre szánt alkalmazás kereskedelmi forgalomba hozatalát jelenti. Az első az ACD/Labs Open Access, amelynek feladata az adatok eljuttatása a szabad hozzáférésű laboratóriumi környezetekbe.

Az ACD/Labs Open Access ötvözi az internetes ACD/Spectrus Portal-t az ACD/Spectrus jól felépített, automatizálható komponenseivel. A különböző gyártóktól származó készülékekből származó mérési eredményeket magas színvonalú adatkezelő és elemző algoritmusok fogadják, s az eredmények az ipari világ első internetes NMR és LC/UV/MS programjában tekinthetők meg. A kémikusok ezekre az információkra támaszkodva határozhatják meg mintájuk minőségét és tisztaságát, és gyorsan értékelhetik a reakciók lefolyását.

„Az ACD/Labs hosszú ideje szállít spektroszkópiai adatfeldolgozó és szimulációs eszközöket a kémikusok számára (olyan vállalatoknál mint a Hoffmann-LaRoche, Bayern Corp Science, GSK, AstraZeneca) a reakciók és reagensek vizsgálatához és összefoglaló jelentések készítéséhez” – mondta David Hardy, az ACD/Labs termékmenedzsere. „A fő hajtóerő az volt, hogy a felhasználók egy programot kívántak használni a különböző készülékekből származó adatokhoz, legtöbbször az NMR-spektroszkópia területén. A növekvő felhasználás során számos igénnyel találkoztunk a jobb adatértelmező eszközök iránt, különösen az LC/UV/MS adatok esetében. Mindig arra összpontosítottunk, hogy fejlesszük kémiai intelligenciával rendelkező algoritmusainkat, hogy ne csak adatokat szolgáltassanak, hanem igazi válaszokat. Az ACD/Spectrus Portal böngésző felületen keresztül biztosítja az alapokat, ez volt a következő logikus lépés.”

„Kulcsfeladat az ACD/Labs-nál, hogy segítsük az analitikai laboratóriumokat abban, hogy szabadabbak legyenek a készülékeik kiválasztásában” – teszi hozzá Patric Wheeler NMR-termékmenedzser. „Mi egy forgalmazófüggetlen analitikai kémiai informatikai platformmal segítünk a laboratóriumoknak, amely lehetővé teszi számukra, hogy sok különböző analitikai készülék adataival dolgozzanak. A nyílt hozzáférésű környezetek szokásosan számos különböző készüléket, továbbá kereskedelmi és saját fejlesztésű programokat használnak. Ez az adatmenedzsment, szoftveralkalmazás és betanítás költségeinek növekedéséhez vezet. A mi szoftverünk szabad kezet ad a szervezeteknek: az igényeiknek legjobban megfelelő készülékparkot válaszhatják, és a kapott adatokat egyetlen egyszerűen áttekinthető felületen kezelhetik.”

2015. január 29., Toronto, Kanada
Az ACD/Spectrus és az ACD/Percepta új kiadását jelentette be az ACD/Labs

A V2015-ös kiadás az ACD/Spectrus és ACD/Percepta platform már ismert kiváló tulajdonságain alapul. A két szoftverrendszer az ACD/Labs húszéves szakmai tapasztalatát önti megvalósult formába, s a szoftverpiacra történő 2012-es bevezetésük óta segítik a vállalatokat és kutatási intézményeket, hogy a lehető legpontosabb eredményeket nyerjék ki a rendelkezésükre álló adatokból, s ezek felhasználásával eredményes döntéseket hozzanak. A két platform alapját képezi a szakmai információk és eredmények hatékony megosztásának is.

Az ACD/Spectrus egyszerűvé teszi a különböző analitikai vizsgálati módszerekből és mérőberendezésekből származó adatok egységes kezelését. A legutóbbi fejlesztések középpontjában a program kezelésének még egyszerűbbé tétele; a gyorsabb adathozzáférés biztosítása; a rugalmasabb adatértelmezés és új kromatográfiai módszerfejlesztési lehetőségek nyújtása állt. A 2013-as IUPAC „Kék könyv” – az első javított kiadás az utóbbi húsz évben – ajánlásai beépültek az ACD/Labs kémiai nevezéktani programjának, az ACD/Name-nek a 2015-ös kiadásába.

Az ACD/Percepta gyorsabban számítja ki a fizikai-kémiai és ADMET-tulajdonságokat és több lehetőséget nyújt a vállalati szintű tudásmegosztáshoz.

„Mindig készek voltunk figyelni felhasználóinkra, és a tudományos társadalom igényei szerint cselekedni” – mondta Mel Euerby, a Strathckyde-i Egyetem professzora. Mel Euerby nemzetközi szaktekintély a kromatográfia tudományágában, és már egy évtizede együttműködik az ACD/Labs-el a kromatográfiai programok kifejlesztésében. „Jóleső érzés segítséget nyújtani olyan eszközök létrehozásában, amelyek segíteni fogják a kromatográfusokat, és látni, hogy ezek elérhetőek lesznek az ACD/Labs kereskedelmi programjai által...”

2015. január 12., Lille, Franciaország
Tovább a polimerek minél jobb elemzése felé
Többtechnikás polimer-adatbázist építenek a University of Lille Nord de France egyetemen

A franciaországi University of Lille Nord de France egyik részlege, a Materials and Transformation Unit („Unité Materiaux Et Transformation”, UMET) számos különböző anyagtudományi laboratóriumnak ad otthont. A polimertudományi kutatócsoportok egyike, a Polymer System Engineering a napi munkában felmerülő adatfeldolgozási és adatértelmezési feladatok hatékonyabb megoldása érdekében az ACD/ChemAnalitical Workbook és az ACD/MS Fragmenter programok alkalmazása mellett döntött. E szoftverek egyben hozzájárulnak majd a csoporton belüli könnyebb információmegosztáshoz is.

Az ACD/ChemAnalitical Workbook-kal a felhasználók saját adatbázisokat építhetnek fel, amelyek később felhasználhatók az újabb és újabb munkafeladatok megoldása során. Nagy előnyt jelent, hogy ezek az adatbázisok sok jellemző szerint kereshetők. A választásnál döntő súllyal esett latba a döntéshozóknál az ACD/Labs programjának az a tulajdonsága, hogy számos különböző analitikai vizsgálati módszerből (köztük az MS-, IR- és NMR-spektroszkópiából) származó adatot tud fogadni és feldolgozni.

Számos különböző téma és vegyület szerepel kutatásunkban, ezért a saját adatbázis felállítása alapvető időmegtakarítási kérdés volt” – mondta az UMET-től M. Serge Bourbigot. „Továbbá, mivel munkacsoportunkon belül önálló szerves szintetikus részleget kívánunk létrehozni, az ACD/MS Fragmenter a teljes Workbook programcsomaggal együtt (amely tartalmazza az NMR, IR és egyéb adatkezelési eszközöket) valódi többletelőny volt mindennapi munkánkhoz.”

A Polymer System Engineering csoport a program kedvező tulajdonságait úgy kívánja hasznosítani, hogy saját referencia-adatbázist épít a folyamatban levő kísérletek anyagából. A program tulajdonságai közül kiemelten hasznosnak találják az egységes kezelőfelületet a különböző típusú mérőberendezésekből származó adatok kezeléséhez. Ez biztosítja, hogy az adatbázisokban azonos módon feldolgozott adatok kerülnek tárolásra. Emellett a csoport azt tervezi, hogy az ACD/MS Fragmenter felhasználásával olyan listákat hoznak létre, amelyek tartalmazzák egy molekula várható fragmensionjait. A lista tagjai ezután majd összehasonlításra kerülnek a kísérleti eredményekkel. Az ACD/MS Fragmenter nemcsak az összes lehetséges fragmensiont jósolja meg a szigorú fragmentációs szabályok alkalmazásával, de betekintést enged a fragmentációs utakba is. Úgy vélik, hogy a két program, az ACD/ChemAnalitical Workbook és az ACD/MS Fragmenter együtt nagyon hatékony kutatási eszközöket biztosít a csoport munkájához.

2014. szeptember 24., Toronto, Kanada
20. születésnapját ünnepli az ACD/Labs!
A szerény kezdetektől a globális működésű kémiai informatikai rendszerig

Ebben a hónapban ünnepli 20. születésnapját az ACD/Labs. E két évtized alatt a kis szoftvergyártó cég sikeres nemzetközi vállalattá fejlődött, amelynek kémiai informatikai rendszereit világszerte elismerés övezi a mind a kutatók, mind a gyakorló vegyészek körében egyaránt.

1994-ben, amikor még a kémiai laboratóriumok túlnyomórészt írógépnek használták csak a számítógépeket, fiatal kémikusok egy csoportja felismerte, hogy milyen lehetőségek rejlenek a számítógéppel segített kémiai tervezésben. Azokra az eszközökre összpontosítottak, amelyek a vegyészek hétköznapi munkájának hatékonyságát növelik – így fordult figyelmük a kémiai szövegszerkesztés, NMR-szimuláció, NMR-adatbázisok és a logD illetve pKa becslő szoftverek felé. Ez a munka fektette le a jövendő nagyvállalat alapjait. Ettől kezdve napjainkig az ACD/Labs termékei egyre sokszínűbbek és összetettebbek lettek, s mostanra a személyi számítógépeken önállóan futtatható kisebb programoktól kezdve a globális, vállalati szintű átfogó kémiai informatikai rendszerekig tejed a termékek palettája.

Miközben a kezdeti kis cég multinacionális nagyvállalattá nőtte ki magát, továbbra is megmaradt ugyanazon tulajdonosok vezetése alatt, s töretlen szándéka, hogy elősegítse a kémiai kutatás és fejlesztés nemzetközi közösségének fejlődését.

2014. augusztus 11., San Francisco, USA
Az ACD/Labs bejelentette az ACD/Structure Elucidator Suite v2014 megjelenését a 248. ACS konferencián

Az ipari gyakorlatban jelenleg használt legfejlettebb CASE-rendszer (Computer-Assited Structure Elucidation) most még magasabb teljesítményre képes a szerkezetmeghatározás területén, és még egyszerűbb a kezelése. Az ACD/NMR Workbook v2014 adja ennek a program alapját, amely a tudósoknak az intelligens adatelemzés és adatelőkészítés lehetőségét nyújtja. Az ACD/Structure Elucidator Suite még soha nem látott gyorsaságúvá teszi az összetett molekulaszerkezetek meghatározásának bonyolult és időigényes folyamatát.

A Structure Elucidator Suite ideális eszköz arra, hogy előszűrési folyamatban azonosítsák az ismert szerkezeteket és fragmenseket, s összekapcsolják ezeket a megfelelő kísérleti adatokkal. Belső spektroszkópiai adatbázisa több mint 2 millió fragmenst tartalmaz. A Royal Society of Chemistry (RSC) tudományos szervezettel való együttműködésnek köszönhetően, a program legújabb verziója a ChemSpider adatbázist is tartalmazza, amely molekulaszerkezeteket, becsült NMR kémiai eltolódásokat és atomtömegeket tartalmaz. Ez az adatbázis több mint 22 millió kémiai szerkezetet biztosít az ismert molekulavázak és molekulák azonosításához.

A Structure Elucidator Suite továbbra is a szakirodalom által legmélyrehatóbban elemzett CASE-rendszer a piacon, amelynek teljesítőképességét több mint 35 szakcikk vizsgálta ez ideig. A program újra és újra bizonyítja, hogy felbecsülhetetlen értékű segítséget tud nyújtani a spektroszkópusoknak, hogy felderítsék ismeretlen vegyületek molekulaszerkezetét és korrigálják a korábban helytelenül azonosított szerkezeteket. Egy alkalommal arra is volt már példa, hogy a Structure Elucidator Suite meggyőzően bizonyította egy olyan molekula szerkezetét, amelynek felépítését már több mint egy évtizede nem tudták a tudósok megfejteni az NMR-adatok alapján.

2014. augusztus 10.
ACD/Labs Workshop: “Fedezze fel az új IUPAC szerves kémiai nevezéktani szabályokat az ACD/Name programmal”

Az ACD/Labs workshopot tartott az új IUPAC szerves kémiai nevezéktani szabályok megjelenése alkalmából. A workshop összefoglalást adott a nevezéktanban bekövetkezett változásokról. Ennek folyamán Andrey Yerin, aki a kémiai nevezéktan specialistája az ACD/Labs-nél, végigvezette a résztvevőket a bekövetkezett változásokon, és előadását jól érthető példákkal egészítette ki.

A workshop az interneten is elérhető volt webinar formájában. Az előadás kiemelten hasznosnak bizonyult mindazon kémikusok számára, akik mindennapi munkájuk alatt folyamatosan használják a kémiai nevezéktan szabályait. Ilyenek például a kémiai adatbázisokkal foglalkozó vegyészek, a vegyületek regisztrációját és szabadalmaztatását végzők, a vegyészeti rendszabályok megfelelő alkalmazásáért felelős szakemberek és az oktatás bármely szintjén dolgozó kémiatanárok.

2014. március 3., Chichago, USA
Az ACD/Labs bejelentette az ACD/Spectrus platform új kiadásának megjelenését a A PITTCON 2014 konferencián

Az ACD/Spectrus platform egy olyan kémiai informatikai környezet, amely egyszerűen használható megoldást kínál a kémiai és analitikai adatok egységes kezeléséhez.

A vállalatok számára minden korábbi rendszernél egyszerűbbé teszi a különböző analitikai kémiai technikákból és berendezésekből származó adatok (spektroszkópiai, spektrometriai, kromatográfiai) együttes kezelését. A platform egyaránt kezeli a készülékekből származó nyers, és a már feldolgozott adatokat, s lehetőséget biztosít ezek összekapcsolására a kémiai szerkezetre vonatkozó információkkal.

2014. január 13., Toronto, Kanada
Az ACD/NMR Workbook Suite a természetes termékek kutatásának előrehaladását segíti

Franciaországban az “Institutre de Chimie Moleculaire de Reims” munkacsoportjának fő célkitűzése a nyers növényi alapanyagokból elkülönített molekulák elemzése és vizsgálata. A közelmúltban kutatóik alkalmazni kezdték az ACD/NMR Workbook Suite programot, hogy csökkentsék a komplex szerkezetek felderítésére fordítandó időt.

Az ACD/NMR Workbook Suite segítségével a felhasználók saját adatbázist építhetnek korábban már sikeresen azonosított molekuláikból, s ebben az adatbázisban később kereséseket végezhetnek a külön megvásárolható ACD/NMR Databases adatbáziskezelővel. Így elkerülhető, hogy egy munkát esetleg kétszer kelljen elvégezni, nem kell minden új molekula esetében de novo szerkezetmeghatározást végezni. „Ez a szoftver lerövidíti a nyers NMR adatok értelmezéséhez szükséges időt, és lehetővé teszi az ismert szerkezetek azonosítását a spektrum alapján – mondta Mrs. Jane Hubert.

A munkacsoport azt tervezi, hogy saját referencia és 1H, 13C predikciós spektrum-adatbázist épít fel. A program azon tulajdonsága, hogy lehetővé teszi különböző típusú készülékekből származó adatok feldolgozását és értékelését egy felhasználói felület alatt, biztosítja, hogy az adatbázisban hasonlóan feldolgozott adatok tárolódnak. A részletes NMR vizsgálatok igen gyakran többszörös NMR vizsgálatokon alapszanak, amely nagy kihívást jelenthet, amikor a fájlok rendszerezésére és visszakeresésére kerül sor. Az ACD/NMR Workbook Suite ezen feladatok elvégzését viszont gyorssá és egyszerűvé teszi.

2013. december 16., Toronto, Kanada
A University of Paris az ACD/Percepta programot választotta, hogy elősegítse a gyógyszerkémia oktatását és kutatását
 

Az Universite Paris-Sud (France), School of Pharmacy az ACD/Labs ADME, Toxicity és PhysChem prediktorait választotta, hogy lehetővé tegye a gyógyszerkémiai alapanyagok tulajdonságainak in silicobecslését. 

A program egyetemi hallgatók számára segítséget nyújt majd, hogy tanulmányaik során jobban megértsék, miképpen dolgozza fel az emberi szervezet a gyógyszermolekulákat, s milyen módon okozhatnak azok toxikus mellékhatásokat. A kutatók pedig új gyógymódok kifejlesztésére irányuló vizsgálataikban hasznosíthatják majd. 

A Percepta modulok becsléseket adnak olyan kulcsfontosságú jellemzőkre, mint például a CYP450 inhibíció, a molekula vér-agy gáton való átjutásának képessége, a hERG inhibíció és még számos egyéb fiziológiai szempontból jelentős molekulatulajdonság. A becsült értékek és az egyéb járulékos információk (mint például a hasonló szerkezetek listája, a PH-hatásának modellezése, a színkódolás) segítenek a tudósoknak a molekulaszerkezet biológiai folyamatokra gyakorolt hatásának megértésében. 

2013. szeptember 9., Indinapolis, USA 
ACD/Labs bejelentette az ACD/ChemAnalytical Workbook megjelenését 

A programot formulázott termékekkel dolgozó vegyészek számára tervezték. Az ACD/ChemAnalytical Workboook a különálló analitikai információk és a kémiai adatok összekapcsolásával könnyebb információ-megosztást és gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé. Az eszköz sikeres alkalmazása olyan lehetőségeket teremt a LIMS és ELNs területén, amelyek korábban különálló termékként voltak elérhetők az egyes felhasználóknak. Ezek most egy egységes környezetben használhatók. A Seven Scent Ltd, az egyik ügyfél, aki alkalmazta ezt a megoldást, mintegy 30 %-os időmegtakarításról számolt be. 

Az új szoftver az ACD/Spectrus platform részeként működik, és minden szükséges eszközt biztosít a kísérleti eredmények, munkafolyamati jellemzők és kémiai adatok kezeléséhez azon tudósok számára, akik többféle analitikai technikát használnak egy adott probléma megoldására. A lehetséges felhasználási területek felölelik többek között a petrolkémiai, élelmiszeripari és gyógyszeripari ágazatokat. 

“A ChemAnalytical Workbook úgy lett megalkotva, hogy közvetlen megoldást szolgáltasson azoknak a felhasználóknak, akik nem találták meg a szükséges eszközöket az olyan meglevő informatikai rendszerekben, mint a LIMS és az ELNs” — mondta Michael Boruta az ACD/Labs Industry Solution üzletágának menedzsere.

2013. július 3.
Az ACD/Structure Elucidator továbbra is élenjáró a gyógyszerfejlesztési szoftverek között

Tovább folytatódik az ACD/Structure Elucidator részletes elemzése a világ vezető szakirodalmi folyóirataiban. Több mint 30 publikáció — jelentős részük magas idézettségű, sokak által olvasott szakcikk — taglalja a program tudományos képességeit. Az ACD/Structure Elucidator a legtöbbet értékelt és vizsgált CASE (Computer Assisted Structure Elucidation) rendszer. Néhány reprezentatív példa a legjelentősebb publikációk közül: 

Mikhail Elyashberg "Elucidating 'undecipherable' chemical structures using computer-assisted structure elucidation approaches" cikke egyike volt a 10 legtöbbször olvasott publikációnak a Magnetic Resonnce Chemistry folyóiratban a 2012-es évben. 

Gary Martin 2011-es cikke, az "HSQC–ADEQUATE correlation: a new paradigm for establishing a molecular skeleton" továbbra is egyike minden idők 10 legtöbbet olvasott cikkének a Magnetic Resonance Chemistryben. 

Mikhail Elyashberg 2009-es cikke, a "Computer-assisted methods for molecular structure elucidation: realizing a spectroscopist's dream" továbbra is minden idők legolvasottabb cikke a Journal of Cheminformatics újságban.

A Royal Society of Chemistry által kiadott könyv, a "Contemporary Computer-Assisted Approaches to Molecular Structure Elucidation" a CASE technikákról és programokról szól. A könyv az alapvető elveket és feladatokat mutatja be, s betekintést nyújt a modern CASE-rendszerek működésének alapjaiba. Néhány szerzője a Structure Elucidator fejlesztéséért felelős szakember.

Ebben az évben további fejlesztéseket végeznek az ACD/Labs munkatársai az ACD/Structure Elucidationon, s a program a továbbiakban az ACD/Spectrus platform részét fogja képezni

2013. március 18., Philadelphia
Az ACD/Spectrus DB megjelenésével teljessé válik az ACD/Labs jövő generációs kémiai informatikai platformja 

Az ACD/Labs bejelentette, hogy a fejlesztési folyamat befejeztével kereskedelmi forgalomba bocsájtják az ACD/Spectrus DB adatbázist. 

Az ACD/Spectrus DB egy egyedi, erőteljes adatbázis, mely az ACD/Spectrus program szívében helyezkedik el. Az ACD/Spectrus platform összekapcsolja az analitikai adatokat a kémiai tartalommal, így lehetővé teszi, hogy a kémia különböző területein dolgozó szakcsoportok egyszerű módon együttműködjenek. Ezzel felgyorsul az információk és eredmények megosztása, ami könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalt eredményez a kulcsfontosságú szakmai kérdésekben.

Az ACD/Spectrus DB megalkotása egy hároméves erőfeszítés eredménye, amely az ACD/Spectrus platform befejezését jelentette. Az ACD/Spectrusra vonatkozó terveket a PITTKON 2011 konferencián hozták nyilvánosságra, amely bejelentést hamarosan követett az ACD/Spectrus Processor kereskedelmi forgalomba hozatala. Ez egy teljes és egységes kémiai adatkezelő és adatfeldolgozó rendszer, amelyet arra terveztek, hogy segítse a kémiai analitikai, spektroszkópiai és kromatográfiás adatok feldolgozását és értelmezését. Ezt követően PITTKON 2012 ideje alatt jelentették be az ACD/Spectrus Workbooks megjelenését, amely még nagyobb hatékonyságot biztosít az analitikai laboratóriumok számára. 

2013. február 14., Bracknell, UK
Elkezdődött a 9 millió eurós project a mélytengeri organizmusok vizsgálatára 

A PharmaSee kutatási együttműködés keretében az európai tudósok a bolygó néhány legmélyebb, leghidegebb és legmelegebb helyét keresik fel. A kutatócsoport tagjai számos országból érkeznek: részt vesznek a munkában angol, belga, norvég, spanyol, ír, német, olasz, svájci és dán tudósok, akik az addig még érintetlen tengerfenéki területekről gyűjtenek homok- és üledékmintákat. A négy évre tervezett kutatás gazdasági alapját egy majdnem 9,5 millió eurós alapítvány biztosítja, s 14 országból 24 partner vesz benne részt. A résztvevők között egyaránt megtalálhatók az ipari, akadémiai és nonprofit szervezetek képviselői.

A kutatás célja a biodiverzitás vizsgálata, s új bioaktív vegyületek kifejlesztése a tengeri organizmusok (például mélytengeri szivacsok és baktériumok) felhasználásával. Megkísérlik felmérni, hogy milyen módon használhatók fel ezek az élőlények új gyógyszermolekulák kifejlesztéséhez, vagy mi módon szolgáltathatnak alapanyagokat például élelmiszerek vagy kozmetikumok előállításához.

A nemzetközi kutatócsoport vezetője Prof. Marcel Jaspar, a skóciai University of Aberdeen tanára, koordinátora pedig Dr. Camila Esguerra, a belgiumi University of Leuven oktatója. 

A PharmaSee egyik fő célkitűzés, hogy olyan új tengeri baktériumokat fedezzenek fel, amelyek új antibiotikumokat termelhetnek. „Jelenleg holtidőszak van az új, jó hatású antibiotikumok kifejlesztésében. 2003 óta nem volt regisztrálva teljesen új antibiotikum. Ha semmit sem teszünk a helyzet megváltoztatására, akkor visszajuthatunk a tíz-húsz évvel korábbi állapotba, a „pre-antibiotikum” időszakba, amikor rovarcsípések vagy fertőzések, amelyek manapság meglehetősen könnyen kezelhetők, végzetesek lehettek” — nyilatkozta Marcel Jasper. A PharmaSee emellett foglalkozni fog neurológiai, gyulladásos és fertőző betegségek gyógyszereinek kérdéseivel is. 

Az Advanced Chemistry Development UK Ltd. büszke arra, hogy részt vehet ebben a nagyszabású kutatási folyamatban.

2012. december 3., Toronto, Kanada
Az ACD/Structure Elucidator megnöveli a komplex melléktermékek kutatásának hatékonyságát

A franciaországi Lille oktatási intézménye, az Haute Etudes d’Ingenieur az ACD/Structure Elucidatort fogja használni az orvosi kémia tanszéken, hogy elősegítse a folyamatban levő kutatási folyamatokat.

A program használója Phillipe Gautret kutatólaboratóriuma lesz. Phillipe Gautret munkájának lényeges része a komplex melléktermékek szerkezetének meghatározása. A Structure Elucidator a legismertebb szerkezetmeghatározó szoftver, amely már számos helyzetben bizonyította alkalmasságát a komplex szerkezetek felderítésében, amelyek nagyon kis mennyiségben keletkeznek a szerves kémiai szintézisek során.

A kutatók alapos vizsgálat után megfelelő programnak találták a Structure Elucidatort a laboratóriumukban folyó munkához. Lehetővé teszi az NMR-spektrumok meghatározását a kémiai szerkezet alapján és fejlett eszközökkel rendelkezik összefoglaló jelentések készítésére. A számított kémiai eltolódások és csatolási állandók összehasonlíthatók a kísérleti eredményekkel, így ellenőrizhetők a jósolt kémiai szerkezetek helyessége. A szoftverrel nagyon jól áttekinthető beszámolók készíthetők, a számítási és kísérleti eredmények beépített sablonok segítségével egységes formába önthetők. A felhasználók számos sablonból választhatnak.

Dr. Gautret biztos abban, hogy a Structure Elucidator használata a laboratórium mindennapi munkájában növelni fogja a kutatásaik hatékonyságát.

2012. október 29.
November 1-én megjelenik a Spectrus Workbooks – a legátfogóbb program az analitikai kémiai adatok magas szintű feldolgozáshoz

A könnyen kezelhető felhasználói felület és a program által használt szakértő algoritmusok segítségével a tudósok könnyen értelmezhetik az adatokat, amelyeket kémiai analitikai eszközök széles skálájából nyernek.

A Workbooks spektroszkópusok és analitikai elválasztással foglalkozó kémikusok munkaeszköze, amely egy egyszerű asztali számítógépen is működtethető, s nagymértékben segíti az adatkezelést és adatfeldogozást. A program a legtöbb készülékforgalmazó fájlformátumát képes kezelni, köszönhetően az ACD/Labs cégnek a gyártókkal fenntartott folyamatos együttműködésének. Az adatok a legkülönfélébb analitikai eljárásokból származhatnak: NMR, LC/MS, GC/MS, HPLC, IR, UV, Raman-spektroszkópia. A kémiai szerkezet csatolhatósága a spektroszkópiai adatokhoz nagy segítséget nyújt a szerkezetmeghatározásban és a szerkezetellenőrzésben, s így eredményesebb döntéshozatalt eredményezhet. A tudásmenedszment eszközök, amelyek elválaszthatatlan részei minden Workbook programnak, felgyorsítják az eredmények reprodukálását, a spektrumok visszakeresését, továbbá a korábbi eredmények áttekintését és megosztását.

Az ACD/Spectrus Processzor 2011-ben jelent meg. A mostani kiadás az alábbi Workbook programokkal adja az ACD/Spectrus platformhoz: ACD/Chrom Workbook, ACD/Curve Workbook, ACD/MS Workbook Suite, ACD/NMR Workbook, ACD/Optical Workbook

2012. május 20., Vancouver, Kanada
Az ACD/Labs bejelentette az ACD/MS Workbook Suite megjelenését az ASMS 2012 konferencián

Az új generációs szoftver lehetővé teszi, hogy a vállalatok és laboratóriumok a lehető legtöbb hasznos információt nyerjék ki a rendelkezésükre álló analitikai adatokból.

Az MS Workbook Suite biztos működésének alapját az ACD/Labs szoftverszakembereinek majdnem két évtizednyi tapasztalata szolgáltatja. A program nagyon hatékony értékelő eljárásokat és kifinomult adatkezelési lehetőségeket kínál az LC/MS és GC/MS technikákat használó analitikai módszerekhez. Emellett az MS Workbook Suite olyan magas szintű eszközöket is tartalmaz mint az AutoAssign, MS Fragmenter, ACD-IntelliTarget és ACD‑IntelliXtract, amelyeknél a fejlesztési folyamat során mindvégig felhasználták mindazon visszajelzéseket, amelyeket a vegyipar, gyógyszer- és élelmiszeripar vagy a környezetvédelmi tudomány területén dolgozó felhasználók adtak.

"Az ACD/MS Workbook Suite az a termék, amelynek kifejlesztését már évekkel ezelőtt tervbe vettük" – nyilatkozta Dr. Graham A. McGibbon, az ACD-Labs termékmenedzsere.

2012. március 12., Toronto, Kanada 
Az ACD/Labs bemutatta az ACD/Labs Spectrus Workbooks programot a Pittcon 2012 konferencián

Bejelentették, hogy a közeljövőben kibocsájtják az ACD/Labs Spectrus Workbooks programcsomagot, amely az ACD/Labs Spectrus integrált analitikai és kémiai adatmenedzsment platformjának új tagja. A Workbooks programcsomagban testet ölt mindaz a tudományos tapasztalat, amelyet az ACD/Labs szoftverfejlesztői két évtizednyi munkásságuk során szereztek. Az új generációs szoftver magasabb szakmai színvonalat és hatékonyságot biztosít az analitikai laboratóriumok számára. A modern informatikai környezetbe ágyazottan teljes és könnyen hozzáférhető analitikai adatkezelést tesz lehetővé.

2012. március 9., Orlando
Az FDM teljes IR és Raman-spektumkönyvtárát használhatóvá teszi az ACD/Labs Spectrus Processor és Optical Workbook programok számára

Az ACD/Labs és az FDM bejelentette, hogy az ACD/Labs Spectrus Processor és Optical Workbook programok, amelyek FTIR és Raman spektrumok teljes körű kezelésére alkalmasak, mostantól használhatják az FDM cég FTIR és Raman-spektrumkönyvtárait. Az FDM saját tulajdonú adatainak és az ACD/Labs legújabb optikai spektorszkópia szoftvereinek kombinációja eddig nem látott hatékonyságú adatbáziskezelési lehetőségeket nyújt. Az FDM IR és Raman-spektrumokat biztosít az oktatási intézményeknek, kormányzati laboratóriomoknak és ipari gyáraknak. FTIR és Raman-könyvtáraik lefedik az optikai spektroszkópusok által igényelt spektrumok jelentős részét.

2011. december 1., Toronto, Kanada
A Sirius Analitical és az ACD/Labs együttműködése

A két vállalat összefogása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az ACD/Labs termékeinek segítségével megbecsüljék a vegyületek pKa, logP és oldhatósági jellemzőit a SiriusT3 mérőberendezéssel végzett mérések előtt.

Az ACD/Labs által becsült paraméterekkel egyszerűen felállítható egy mérési modell, amely közvetlenül továbbítható a SiriusT3 készülékhez. Ezután a számított adatok felhasználhatók a kísérleti paraméterek optimalizálásához, amivel jelentősen csökkenthető a pontos fizikai-kémiai mérési eredmények eléréséhez szükséges időigény.

Emellett a kutatók számára lehetőség nyílik a kémiai szerkezet vizsgálatára, az ionizált formák és azok részarányának meghatározásra. Az eredmények pedig szemléletes, grafikus formában is megjeleníthetők.

„Ennek az együttműködésnek a keretein belül a legjobb becslési módszerek a legjobb mérési technikával találkoznak: a Sirius piacvezető fizikai-kémiai mérési eljárásai a mi megbízható pKa, logP és oldhatóság számításainkkal” — mondta Pranas Japertas, az ACD/Labs termékmenedzsere.

2011. október 24., Toronto, Kanada
Megjelent az ACD/Labs új terméke, az ACD/Percepta

Az ACD/Percepta megbízható in-silico predikciós eszköz fizikai-kémiai tulajdonságok, ADME-jellemzők, toxicitási adatok kiszámítására, továbbá szerkezettervezési és optimalizlási feladatok megoldására. Az új generációs ACD/Labs program lehetővé teszi az összefüggések feltárását a kémiai szerkezet és a különböző ADME-, toxikológiai és fizikai-kémiai tulajdonságok között. Nagy segítséget nyújt a laboratóriumi kémikusoknak a nem megfelelő molekulajelöltek kiszűrésére a kutatási-fejlesztési folyamat korai szakaszában.

A Percepta a fizikai-kémiai, ADME- és toxikussági tulajdonságok modellezésére irányuló 17 évnyi kutató- és szoftverfejlesztő munka eredménye. „Az évek során prediktív modelljeink jelentős segítséget nyújtottak felhasználóinknak, mind önálló programként, mind vállalati szintű rendszerként használva” — mondta Papanes Jeperats fejlesztési igazgató. „Az egységes programkörnyezet megnöveli a használati értékét minden egyes modellnek. Az új, egymással együttműködő modellek növelik a számítások pontosságát, és sokféle eljárás érhető el egyetlen egységes felhasználói felületen keresztül. A szerkezetoptimalizációs modul most az ADMET-szűrők teljes skáláját teszi elérhetővé. A Percepta nélkülözhetetlen eszköz lesz a kémikusok számára, amely segít a szerkezettervezésben, a vezérmolekulák kijelölésében és optimalizálásában s a biztonsági tényezők felbecslésében.

Az összetett Percepta platform több mint 25 paraméter becslését teszi lehetővé, pl. pKa, oldhatóság, P-gp specifikusság, toxikusság vizes közegben, genotoxikuság. A Percepta három modulból épül fel: Percepta Predictors, Percepta Profilers és Structure Design Engine. Ezek egymáshoz illeszthetők, így minden munkafolyamathoz a megfelelő rendszer építhető ki.

2011. augusztus 29., Toronto, Kanada
Az ACD/Labs kereskedelmi forgalomba bocsátotta az ACD/Spectrus Processort az ACS 2011-es őszi konferenciáján

Az átfogó tudású kémiai adatkezelő, szerkezetellenőrző és adatmegosztó program jelentősen megnöveli a vele dolgozó kutatócsoportok hatékonyságát. Az ACD/Spectrus Processzor egyúttal kapcsolódási pontot is nyújt az ACD/Spectrus tudásmenedzsment platformhoz.

A tudományos szoftverpiacon egyedülállóan, az ACD/Spectrus Processor lehetővé teszi a kémikusoknak, hogy gyors, biztos adatértelmezést és szerkezetellenőrzést kivitelezzenek saját számítógépükön. Egy közös programon belül kezelhetők a különböző vizsgálati technikákból és készülékekből származó analitikai adatok, s a feladatok pontos elvégzését iparban tesztelt számítási algoritmusok használata biztosítja. Az ACD/Spectrus Processor rendkívül értékes segítséget nyújt mindazon kémikusoknak, akik munkája folyamatosan analitikai adatok feldolgozását igényli.

Az ACD/Spectrus Processzor segítségével az analitikai kémiai információk egyszerű módon megoszthatók a vállalat minden dolgozója között, így felhasználásuk vagy további értelmezésük könnyen megvalósítható. Ezek az információk adatforrások széles köréből származhatnak: lehetnek spektroszkópusok által értelmezett eredmények, mérőberendezésből kinyert nyers adatok vagy származhatnak valamely vállalati adatbázisból. Sőt, ha az ACD/Spectrus Processort az ACD/Labs nyers mérési adatok automatikus értelmezésére szolgáló rendszerének részeként használják, akkor lehetővé válik a rutin minták vállalati szintű kezelése, ezáltal enyhül az analitikai laboratóriumok leterheltsége, amelyek így több időt és energiát tudnak fordítani az összetett, nehéz feladataik megoldására.

A vállalati informatikai rendszer részeként, az ACD/Spectrus Processzor össze tudja kapcsolni az analitikai kémiai információkat az elektronikus laboratóriumi jegyzőkönyvvezető programokkal.

2011. július 1., Toronto, Kanada
Japánban a Fujitsu értékesít minden ACD/Labs terméket

Az ACD/Labs és a Fujitsu régóta tartó együttműködéssel bír tudományos szoftverek és vállalati megoldások szolgáltatásában a gyógyszeripari, kémiai, biotechnológiai, akadémiai és kormányzati ágazatok számára. Mostantól az ACD/Labs népszerű programjait, beleértve a molekuláris jellemzők számítására, QSAR-modellezésre, ADME- és toxikológiai adatok becslésére szolgáló szoftvereket is, a Fujitsu forgalmazza. A termékek szakmai támogatását szintén a Fujitsu fogja ellátni 2011. július 1-je után.

2011. június 13., Toronto, Kanada
Biztosított az AutoChrom kompatibilitása a Waters’ ACQUITY UPLC H‑Class programmal

A két nagy szoftvergyártó közös szakértelme biztosítékot nyújt arra, hogy a rendszer gyors és megbízható eljárásfejlesztésre lesz alkalmas. A jövőben az ACD/AutoChrom for Empower 2 irányítani tudja a UPLC oldószerrel kapcsolatos műveleteit, a munkafolyamatban rákövetkező adatredukciós és döntéstámogatási lépések számára.

2011. május 2., Toronto, Kanada
Megjelent az internet alapú, azonnali tulajdonságbecslést lehetővé tevő ACD/I‑Lab

A böngésző alapú szolgáltatás olyan, a kémiai szerkezeten nyugvó becsléseket tesz lehetővé, mint NMR-tulajdonságok, fizikai-kémiai, ADME- és toxikussági adatok, kémiai nevezéktan stb.

Az ACD/I-Lab értékes eszköz mindazon kutatók számára, akinek csak korlátozott mértékben van szükségük predikciós szoftverre. A használatonként fizethető szolgáltatás megengedhető alternatívát kínál a megfelelő program megvásárlásával szemben. Emellett az ACD/I-Lab hasznos forrás oktatóknak és tanulóknak, segítségével demonstrálni lehet az összefüggéseket a kémiai szerkezet és a molekulák fizikai-kémiai és spektrális tulajdonságai között.

Az ACD/I-Lab ingyenes szolgáltatásai:

Az ACD/I-Lab használati alkalmakként fizetendő szolgáltatásai:

2011. április 11., Toronto, Kanada
Az ACD/Labs mint közreműködő partner csatlakozik a Pistoia Alliance-hoz

A kémiai és analitikai adatkezelő programjairól és információkezelő rendszereiről világszerte ismert ACD/Labs a jövőben szakértelmével fogja segíteni a Pistolia Alliance-t. A szövetség célkitűzése, hogy elősegítse az üzleti kommunikáció hatékonyságát, s így csökkentse a kutató-fejlesztő eljárások útjában álló nehézségeket.

A GSK, AZ, Pfizer és Novartis vállalatok által alapított szövetség kapcsolatot biztosít az élettudományokkal foglalkozó vállalatok, forgalmazók és kiadók, továbbá az akadémiai és egyetemi intézmények között. A Pistolia Alliance megalakítása elősegítette, hogy azonosítsák azokat a mindenki számára fennálló kihívásokat, amelyek csökkentették a kutató-fejlesztő programok hatékonyságát, és kifejlesszék ezek legyőzéséhez szükséges legjobb munkamódszereket és eljárásokat.

2011. március 14., Toronto, Kanada
Az ACD/Labs bemutatja következő generációs analitikai kémiai programját a Pittcon 2011 konferencián

Az ACD/Spectrus, az ACD/Labs új analitikai kémiai szoftverrendszere drámaian megnöveli a tudományos munka hatékonyságát és egyszerűsíti a kutatók közötti együttműködést. A program az ACD/Labs széleskörűen használt adatbázis kezelő rendszerén alapul.
Az ACD/Spectrus egyes alkotóelemei 2011 és 2012 között lesznek elérhetőek. A Spectrus termékek teljesen kompatibilisek lesznek az összes mostani ACD/Labs programmal. 
Az ACD/Spectrus új fejezetet fog nyitni az analitikai kémiai adatfeldolgozásban. Az ACD/Labs programok erőssége mindig is a valódi integráció volt az analitikai adatok és kémiai szerkezetek között. Ez a tapasztalat volt a hajtóereje az ACD/Spectrus kifejlesztésének, amely tökéletesen és forradalmian új módon kapcsolja össze a különböző berendezésekből és analitikai technikákból származó spektroszkópiai és kromatográfiai adatokat.

2011. február 23., Toronto, Kanada
Az ACD/Labs most előfizetéses hozzáférést kínál a Contract Research Organizations (CROs) számára a nagy analitikai programcsomagokhoz

Az ACD/Labs rugalmas, előfizetésen alapuló licence segítségével most a kisebb laboratóriumok és kutató-fejlesztő cégek számára is elérhetőek lesznek az iparban széleskörűen használt, nagyobb gyógyszergyárak által is alkalmazott, bizonyított hatékonyságú analitikai szoftverek, anélkül hogy nagyobb beruházásokat kellene tenniük. 
Az ACD/Labs már 16 éve látja el a kémiai és gyógyszeripart adatok értelmezéséhez, szerkezetazonosításhoz és kromatográfiai módszerek kifejlesztéséhez szolgáló szoftverekkel. Sok kisvállalat számára azonban csak időszakosan merül fel kémiai adatok feldolgozásának feladata, ennek következtében gyakran rá vannak utalva az időigényes és jelentős hibaforrást hordozó kézi adatfeldolgozásra. Most az ACD/Labs előfizetéses rendszere lehetővé teszi számos cég részére, hogy segítségül hívja az ACD/Labs programok legújabb változatait feladatai megoldásához.

horizontal rule

Kezdőlap ] [ Terméklista ] [ Hírek ] [ CheMicro Kft. ]

horizontal rule

CheMicro Kutató Fejlesztõ Kft.
H-1075 Budapest, Károly körút 1. 
Telefon: 411-0492, 411-0493    Fax: 411-0494 
E-mail: info@chemicro.hu

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2024. június 28.
© Minden jog fenntartva, CheMicro Kft., 2024.