ACD/Labs termékek

ACD/Spectrus platform - Spektroszkópia és analitikai kémia

ACD/Spectrus platform

Egységes programkörnyezet a kémiai, szerkezeti és analitikai adatok átfogó kezelésére

Az ACD/Spectrus platform az ACD/Labs szakembereinek majdnem húsz év alatt felhalmozott tudását és szakértelmét testesíti meg, amely idő alatt kutatók és gyakorló kémikusok sokaságát segítették az analitikai kémiai adatok korábbinál hatékonyabb és pontosabb feldolgozásában és értékelésében. Közel két évtizeddel ezelőtt az ACD/Labs olyan fejlett spektroszkópiai és kromatográfiai adatkezelő eszközöket fejlesztett ki, amelyek nagyban megnövelték a kutatók lehetőségeit, hogy a rendelkezésükre álló analitikai adatok alapján kémiailag pontos választ kapjanak kérdéseikre. Az ACD/Spectrus egyesíti ezeket az alkalmazásokat, és segítséget nyújt a tudósoknak, hogy szakértelmük segítségével pontosan értelmezzék és egységben lássák a kémiai, szerkezeti és analitikai adatokat – ezzel lehetővé téve, hogy a program fejlett eszközei és algoritmusai segítségével magabiztos és jó döntéseket hozzanak a vállalat szempontjából sokszor életbevágóan fontos szakmai kérdésekben.

Az átfogó vállalati szintű informatikai megoldások és az egyéni használatra tervezett programok egyaránt beépültek az ACD/Spectrus tudásmenedzsment környezetébe, s e környezet biztosítja mostantól a spektroszkópiai és kromatográfiai adatok egységes tárolását és feldolgozását, lehetőséget adva a korábbi kísérletek visszakeresésére, és a már rendelkezésre álló információk felhasználását új kérdések megválaszolására.

Az ACD/Spectrus platform fő elemei:

Ezen kívül számos egyéb analitikai kémiai vizsgálati eljárás adatait is kezelni tudja: EELS (Electron Energy Loss Spectra), termikus analízis (DSC, DTA, TGA), kalorimetria, titrimetria, voltametria, röntgendiffrakció, fluoreszencia, fotoelektron spektroszkópia, ESR-spektroszkópia.

Teljes körű adatkezelés
Az összetett analitikai kérdések megválaszolása leggyakrabban több eltérő analitikai technika együttes alkalmazását teszi szükségessé. Az ACD/Spectrus képes a különböző vizsgálati módszerekből (spektroszkópia, kromatográfia stb.) származó adatok egyetlen közös felületen történő kezelésére. Az adatkezelés teljes folyamata elvégezhető a nyers mérési adatok beolvasásától kezdve azok feldolgozásán át az eredmények kiértékeléséig és értelmezéséig.

Egységes adatkezelés és szabad készülékválasztás
Az ACD/Spectrus platform kezelni tudja a különböző analitikai kémiai technikákból és készülékekből származó adatokat, így a vállalat különböző laboratóriumai által szolgáltatott információk egységes környezetben dolgozhatók fel. Az analitikai adatok összekapcsolhatók a kémiai és molekulaszerkezeti információkkal, így teljes körű tudásmenedzsment hozható létre.

Kémiai tudás az analitikai adatok értelmezéséből
Az analitikai és kémiai információk összekapcsolásának lehetőségével, amelyet a felhasználó szakértők saját értelmezése tesz teljessé, az ACD/Spectrus eszközei lehetővé teszik az analitikai adatokban rejlő minden hasznos információ kinyerését. A minden nehézség nélküli hozzáférés a teljes kutatási anyag egészéhez csökkenti a feleslegesen megismételt munka kockázatát. Az egységes tárolás útján pedig mindenki munkája növeli az egész vállalat tudásanyagát, megkönnyítve a dolgozók mindennapi rutinszerű munkáját.

Kémiai szövegszerkesztés és nevezéktan: még több kémiai információ
A kémiai adatok kezelésének lehetősége az ACD/Spectrus platformban párosul az ACD/Labs kémiai szövegszerkesztő és kémiai nevezéktani programjaival – amelyek szintén a platform részét képezik –, így az ACD/Spectrus a nyers analitikai adatok beolvasásától kezdve a nyomdai minőségű beszámolók készítéséig a teljes munkafolyamatot ki tudja szolgálni.

Hatékonyság a tudományos együttműködés révén
Az ACD/Spectrus platform lehetővé teszi a vállalat különböző osztályain, különböző szakmai feladatokkal foglalkozó szakembereinek együttműködését, függetlenül attól, hogy milyen vizsgálati technikát, készüléket vagy programot használnak. Az ACD/Spectrus egységes platform a kémiai adatok tárolására, feldolgozására, elemzésére és megosztására, amelynek teljesítőképességét még tovább növeli, hogy más gyártók programjai is illeszthetők a rendszerhez. A tudósok közöti folyamatos és problémamentes kommunikáció biztosítása felgyorsítja a kutatási és fejlesztési folyamatokat, és növeli az egyéni eredményességet és hatékonyságot. Az ACD/Spectrus része a szervezetek kémiai informatikai rendszerének, és egységes kémiai tudásmenedzsment környezetet nyújt.

 

horizontal rule

Kezdőlap ] [ Terméklista ] [ Hírek ] [ CheMicro Kft. ]

horizontal rule

CheMicro Kutató Fejlesztõ Kft.
H-1075 Budapest, Károly körút 1. 
Telefon: 411-0492, 411-0493    Fax: 411-0494 
E-mail: info@chemicro.hu

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2024. március 1.
© Minden jog fenntartva, CheMicro Kft., 2024.