Hypercube termékek 

HyperChem 8.0

A HyperChem 8.0 a Hypercube legfontosabb Windows alatt futó terméke. A programban a molekulamechanika, a molekuladinamika és a szemiempirikus módszerek mellett megtaláljuk az ab initio és sűrűségfunkcionál módszereket is.

Molekulaépítés

A HyperChem programmal rendkívül egyszerű a vizsgálni kívánt molekula felépítése: az egér mozgatásával úgy lehet a képernyőn megrajzolni a molekulát, mintha papíron rajzolnánk ceruzával. A használni kívánt atom egyetlen egérkattintással kiválasztható a beépített elektronikus periódusos rendszerből. A 2D molekulavázlatot ezután a modellépítő 3D molekulamodellé alakítja. A hidrogénmolekulákra kattintva azokat tetszőleges szubsztituensre cserélhetjük. Ha hibát vétünk a molekulaépítés során, az Undo paranccsal azt egyszerűen kijavíthatjuk. A már megépített molekula módosítását nagyon könnyűvé teszi az egérrel vezérelt kötés körüli forgatás, a sztereokémiai elemek egérművelettel való kezelése és még számos hasonló, hasznos programtulajdonság. Sok atomból álló, összetett molekuláknál a sokféle kiválasztási, kiemelési és megjelenítési lehetőség egyszerűvé teszi, hogy a számunkra érdekes molekularészletre összpontosítsunk.

Megjelenítési módok

Kiválasztási lehetőségek

Adatbáziskezelés

A HyperChem 8.0 különálló adatbáziskezelőt tartalmaz, amely adatokat tud cserélni a HyperChem molekulamodellező programmal, s molekulákat biztosít a számításokhoz és tárolni tudja a számítások eredményeit.

Kémiai számítások

A HyperChem átfogó molekulamodellezési eszköz az elméleti kémiai tudományterület számára. Alkalmas kvantumkémiai vagy klasszikus modell alapján meghatározott potenciálisenergia-felület leírására, singel point energiaszámítások kivitelezésére, a molekulák geometriájának optimalizálására vagy az átmeneti állapot szerkezetének megkeresésére. A molekulák termikus mozgása is figyelembe vehető a Langevin-dinamika vagy Metropolis–Monte Carlo-módszer segítségével. A számítások során alkalmazhatók a felhasználó által definiált kényszerfeltételek. A termodinamikai jellemzők, mint például entrópia, hőkapacitás vagy szabadenergia a transzlációs, rotációs és vibrációs partíciós függvények segítségével vehetők figyelembe.

Ab initio kvantumkémiai számítások Sűrűségfunkciónál elmélet Szemiempirikus számítások

A HyperChem 11 különböző szemiempirikus módszert tartalmaz; az általánosan elterjedtek mellett azokat is, amelyek olyan speciális feladatok elvégzésére lettek paraméterezve mint átmenetifém- komplexek számítása vagy spektrumszimuláció.

Molekulamechanika Kevert számítások

A HyperChem lehetővé teszi, hogy egy molekularendszernek csak egy meghatározott részét kezeljük kvantummechanikai szinten (például az oldott anyag molekuláját) míg a rendszer többi részét, az oldószermolekulákat klasszikus közelítéssel számoljuk. Ez a határfeltétel-technika alkalmazható a szemiempirikus modelleknél, s bizonyos korlátozásokkal az ab intio és sűrűségfunkcionál számításoknál is.

Egyéb programjellemzők

Chemist’s Developer Kit

Csatolófelület számos más molekulamodellező programhoz
(GAMESS, Gaussian, PQS, Q-Chem, MOPAC 2007)

Dokumentáció, példafeladatok, videók és on-line súgó

A HyperChem program tartalmazza működésének teljeskörű elektronikus dokumentációját Adobe Acrobat formátumban. Ez az elektronikus anyag azonos a hat kötetben elérhető nyomtatott formátumú dokumentációval (Getting Started, Reference Manual Vol. 1 és Vol. 2., Modules, Chemist’s Developer Kit és Computational Chemistry). A különálló on-line súgó is része a programnak. A program működésének megértését és kezelésének gyors megtanulását oktatóvideók széles köre segíti. Több mint száz példafeladat megoldását lehet megismerni a molekulamodellezés és a HyperChem kezelésének témaköreiből.

Licenckezelés

A HyperChem egy felhasználós példányának szoftverkulcsos verziója csak egy előre megadott számítógépen használható, míg a hardverkulcsos változat a kulcsot használó bármely számítógépen futtatható. A hálózati licensz párhuzamosan, egyszerre több munkahelyen biztosítja a program használatát.

A HyperChemmel elérhető eredmények

Megjelenítési lehetőségek

A program személyre szabása és a műveletek automatizálása

Csatolófelület más szoftverekhez és a program működésének kiterjesztése

Számítási eredmények

Eredmények mentése


HyperChem Student

A HyperChem Student tanulók számára készült molekulamodellező program. Tudása teljesen azonos a fent bemutatott HyperChem programéval, de a számításokra az alábbi mennyiségi megszorításokat tartalmazza:

horizontal rule

Kezdőlap ] [ Terméklista ] [ Hírek ] [ CheMicro Kft. ]

horizontal rule

CheMicro Kutató Fejlesztõ Kft.
H-1075 Budapest, Károly körút 1. 
Telefon: 411-0492, 411-0493    Fax: 411-0494 
E-mail: info@chemicro.hu

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2024. március 1.
© Minden jog fenntartva, CheMicro Kft., 2024.