Schrödinger termékek

Áttekintés

BioLuminate

Teljeskörű molekulamodellező program biológusok számára 
A BioLuminate egy vadonatúj felhasználói felület, amelyet kifejezetten fehérjerendszerek vizsgálatára és speciális biológiai problémák megoldására fejlesztettek ki. Zökkenőmentesen együttműködik a Schrödinger kimagasló színvonalú tudományos modellezőalgoritmusaival, miközben használata rendkívül egyszerű, s rövid idő alatt elsajátítható.
Részletesebben...

Canvas

Átfogó tudású kémiai informatikai rendszer 
A Canvas programcsomag innovatív technológiákra épülő kémiai informatikai eszközök gyűjteménye, amely páratlanul sokoldalú alkalmazhatóságot és magas teljesítményt kínál olyan problémák széles köréhez, amelyekkel a kutatóknak a molekulamodellezés területén elkerülhetetlenül szembe kell nézniük.
Részletesebben...

CombiGlide

Vezérmolekulák felfedezése és tulajdonságaik optimalizálása
Egyesíti magában a kombinatorikus dokkoló algoritmus, a pontos receptor-ligandum kölcsönhatás számítás és a molekulaváz módosítását is lehetővé tévő „core-hopping” eljárás előnyeit. Segítségével eredményesen tervezhetők új vegyületkönyvtárak, amelyekben nem csak azonos molekulavázat tartalmazó vegyületek szerepelhetnek. A CombiGlide hatékony eszközt ad az új, biológiailag hatásos molekulákat kereső kutatók kezébe.
Részletesebben...

ConfGen

Gyógyszermolekulák bioaktív konformációjának gyors és hatékony meghatározása
A konformációkeresés során nem lehet a flexibilis ligandum bioaktív konformációját teljes bizonyossággal meghatározni, de megfelelően választott keresési feltételekkel idejekorán kizárhatók a valószínűsíthetően inaktív vagy energetikailag kedvezőtlen konformerek. A ConfGen a fizikai és heurisztikus megközelítés optimális kombinációjával jól kezelhető méretű adatbázisokat hoz létre, amelyek tartalmazzák a bioaktív konformáció ésszerű megközelítését. A kisebb adatbázisoknak köszönhetően a keresési eljárás töredék idő alatt végezhető el.
Részletesebben...

Core Hopping

Molekulák alapvázának ligandum- és receptoralapú feltérképezése
core hopping eljárás lehetővé teszi az alapvázak gyors szűrését és új, módosított alapvázú vezérmolekulák kijelölését úgy, hogy közben megmaradnak az eredeti molekula kulcsfontosságú R-csoport kölcsönhatásai. 
A szokványos ligandumalapú eljárások mellett a Core Hopping modul lehetőséget nyújt új alapvázak receptoralapú keresésre is, amely során felhasználja az aktív helyről és a kötődési geometriáról rendelkezésre álló ismereteket. 
Részletesebben...

CovDock

Kiemelkedő pontosságú munkaeszköz az ideális molekulapóz meghatározásához és minősítéséhez kovalensen kötött ligandumok esetében

A Glide hatékonyságát és pontosságát a Prime fejlett fehérjeszerkezet-vizsgáló képességeivel ötvözve, a CovDock egy minden szükséges feladat elvégzését biztosító program a kovalensen kötött ligandumok kötéshelyen való elhelyezkedésének (molekulapóz) meghatározásához, és az adott molekulapóz pontozófüggvénnyel történő kvantitatív minősítéséhez.
Részletesebben...

Desmond

Biomolekulák nagyteljesítményű molekuladinamikai szimulációja
Gyors és pontos molekuladinamikai szimulációs eszköz, mely egyesíti a merev molekulaszerkezetek és a flexibilis fehérjemolekulák szimulációjának lehetőségeit. Hosszabb időszakok szimulációjára is képes, így alkalmas eszköze a biokémiai és gyógyszerkémiai jelenségek tanulmányozásának.
Részletesebben...

e-Pharmacophores

Energetikailag optimalizált szerkezetalapú farmakofórok megharározása gyors in silicoszűréshez
A farmakofórok szerkezetalapú meghatározásának új módszere egyesíti az molekulaadatbázisok szűrésén alapuló eljárások nagy sebességét a Glide XP kötési energiát használó algoritmusának hatékonyságával.
Részletesebben...

Epik

Gyors és pontos pKa becslés
A program által alkalmazott és már bizonyított hatékonyságú Hammet-Taft módszer használhatóságát jelentősen megnöveli a vegyületek tautomer formáinak meghatározási lehetősége. Az Epik tökéletes választás a ligandumok protonációs állapotának felméréséhez biológiai környezetben.
Részletesebben...

Field-Based QSAR

Új vezérmolekulák meghatározása és optimalizálása a kötőhely kémia tulajdonságainak kvantitatív becslésével
A Field-Based QSAR új távlatokat nyit a ligandumalapú gyógyszerkutatás területén. Aktív és inaktív molekulák egy-egy illesztett sorozata segítségével becslést ad új molekulák várható biológiai aktivitására. Az eljárás során a ligandumok által létrehozott kémiai teret vizsgálja, amelyet molekulamechanikai vagy kvantummechanikai módszerekkel határoz meg.
Részletesebben...

Glide

Teljes körű megoldás ligandum-receptor dokkolási feladatok megoldására
A nagy hatékonyságú virtuális szűrési eljárás segítségével vegyületek millióinak lehet a receptorhoz való kötődési erősségét megbecsülni. A Glide kiemelkedően pontos eredményeket szolgáltat, s a szűrési folyamat minden lépésében sokrétű paraméterezési lehetőséget kínál.
Részletesebben...

Induced Fit

Új módszer a ligandumok által a receptor aktív helyén okozott konformációváltozás meghatározására
A Schrödinger által kifejlesztett új eljárás a Prime teljesítőképességét a Glide molekuladokkoló kapacitásával ötvözve figyelemreméltó sikerrel képes előre jelezni a ligandum kötődése által okozott változást az aktív hely geometriájában.
Részletesebben...

Jaguar

Gyors ab initio kvantumkémiai molekulamodellező program
Kiemelkedő teljesítményű ab initio programcsomag minden molekulamodellezési feladat elvégzésére. A számítások mind gázfázisú rendszerekre, mind oldatokra elvégezhetőek. Különös erőssége a fématomot tartalmazó rendszerek vizsgálata. A Jaguar a leghasznosabb kvantumkémiai eszköz a kémikusok számára a valós problémák megoldásához.
Részletesebben...

KNIME Extensions

Moduláris keretprogram a munkafolyamok automatizálásához
A nyílt forráskódú KNIME felület segítségével a felhasználók sokféle ismétlődő részfeladat végrehajtását automatizálhatják, így a munkafolyamat egésze is jelentős mértékben meggyorsítható, a molekulák szerkezetelőkészítésétől a kész modellek megalkotásáig. A KNIME Extensions nélkülözhetetlen eszköz a kutatók számára a kémiai informatikában és modellezésben.
Részletesebben...

Liaison

A ligandum-receptor kötődési szabadentalpia pontos és hatékony becslése
Hasonló kötődési móddal rendelkező ligandumok sorozatánál a lineáris interakciók módszerével határozza meg a receptorhoz való kötődés erősségét. A Liaison kiemelkedő hatékonysággal alkalmazható vezérmolekulák tulajdonságainak optimalizálására.
Részletesebben...

Ligand & Structure-Based Descriptors

Praktikus és hatékony megoldás vegyület rangsorolásra, kötődési hajlam becslésre
A biológiailag aktív molekulák receptorhoz való kötődési hajlamának a ligandumok rangsorolásán alapuló becslése nélkülözhetetlen a gyógyszerkutatási folyamatok során.
Ez a modul több számítási eljárást egyesít egyetlen felhasználói felületen, a nagyszámú molekuláris jelzőszám jelentősen megnöveli a kutatók modelljeinek hatékonyságát.
Részletesebben...

LigPrep

Pontos 3D molekulamodellek létrehozása
A LigPrep sokkal több mint egy egyszerű 2D-3D konverziós program.
A háromdimenziós molekulaszerkezet felépítésénél figyelembe veszi a tautomer formákat, a sztereokémiai és ionizációs állapotokat, és energiaminimalizálást is végez. Nagyszámú, testreszabható szűrőfeltételeinek alkalmazásával a további vizsgálatok optimális kiindulási pontjaként szolgáló adatbázisok létrehozására is lehetőséget ad.
Részletesebben...

LiveDesign

Következő generációs platform az együttműködő gyógyszertervezéshez
Minden kutatási elképzelés kihasználása. A molekulák megrajzolásával egy időben már lehetőség van a kiválogatásukra és a molekulatulajdonságok meghatározására. Így mélyebb betekintés nyerhető a vizsgált jelenségek okaiba, és hamar elkerülhető, hogy a nem sikeres irányba folytatódjék a munka. Számos megjelenítési lehetőség segít abban, hogy az adatok szűrhetők és szemléletesen bemutathatók legyenek.
Részletesebben...

MacroModel

Sokoldalú molekulamodellező program, amely az elméleti vizsgálatok gazdag tárházát kínálja
A legkidolgozottabb molekulamechanikai erőterek, a pontos és hatékony szolvatációs modellek, a magas szintű konformációkereső eljárások, a molekuladinamikai számítások mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a MacroModel az egyik legátfogóbb igénnyel megalkotott molekulamodellező eszköz legyen a kutatók kezében. 
Részletesebben...

Maestro

Hatékony, minden célra használható molekulamodellező környezet
A Maestro egy egységes kezelőfelület az összes Schrödinger program számára. A látványos molekulaábrázolási lehetőségeket és a fejlett adatelemző eszközöket egy könnyen használható kezelőfelület foglalja tökéletes egységbe. A programot a Schrödinger ingyenesen bocsátja az akadémiai felhasználók rendelkezésére! 
Részletesebben...

Maestro Elements

A Maestro gyógyszerkémikusok számára tervezett változata 
A gyógyszeriparban a modellezők sokasága dolgozik a Schrödinger Maestro molekulamodellező környezetében, de az eredmények megjelenítése a vegyészek által használt, egyszerűbb grafikus programokban nem teljes értékű. A Maestro Elements a modellezők és a vegyészek közötti információcserét segíti, egyszerű, feladatcentrikus felülete lehetővé teszi a modellezők által szolgáltatott minden fontos adat megtekintését és egyszerű „what if” számításos kísérletek végrehajtását.
Részletesebben...

Phase

Kitűnő teljesítőképességű program ligandum alapú gyógyszertervezéshez
Teljes körű eszköztárat biztosít a farmakofór modellezéshez, s a folyamat minden lépése felett korlátlan ellenőrzésre ad lehetőséget. Gyors, pontos, részletekbe menően konfigurálható. A gyors és pontos Phase rendkívül eredményes eszköze az új vezérmolekulák meghatározásának.
Részletesebben...

Phase Shape

Molekulák hasonlóságalapú keresése és illesztése molekulaalak alapján
A modul nagyszámú molekulát tartalmazó adatbázisokban azonosítja a molekulaalak és elektrosztatikus tulajdonságok szempontjából a vezérmolekulához legjobban hasonlító vegyületeket. A módszert és teszteredményeit a Journal of Chemical Information and Modeling folyóiratban publikálták.
Részletesebben...

PIPER

Korszerű fehérje-fehérje dokkoló program
A többlépéses számítási eljáráson és magas szintű numerikus módszereken alapuló program megbízhatóan határozza meg a fehérje-fehérje komplexek pontos szerkezetét. A Vajda laboratórium (Boston University) körültekintően ellenőrzött dokkoló módszerének felhasználásával a PIPER kimagasló teljesítményt nyújt.. 
Részletesebben...

Prime

Erőteljes és újszerű eszköz a fehérjék szerkezetének pontos meghatározásához
Egységes felépítésű fehérjeszerkezet-meghatározó program. Egyszerű kezelőfelülete a kezdőt is intuitívan vezeti a vizsgálat kezdetétől egészen a finomított fehérjeszerkezetig, a tapasztalt felhasználók pedig a számítások menetének minden részletét befolyásolhatják a legnagyobb pontosság elérése érdekében. A Prime a receptor pontos feltérképezésével felbecsülhetetlen segítséget nyújt a receptor alapú gyógyszertervezéshez. 
Részletesebben...

PrimeX

Átfogó programcsomag fehérjék kristályszerkezetének felderítéséhez
AZ OPLS-AA erőtér és a legjobb módszerek segítségével állapítható meg a kikristályosított fehérjék finomszerkezete. Az eredmények jól hasznosíthatók a számítógéppel segített gyógyszertervezés további lépéseiben. 
Részletesebben...

Protein Preparation Wizard

Fehérjemolekulák szerkezetének ellenőrzése, javítása
A szerkezet alapú modellezés pontos kiindulási molekulaszerkezeteket igényel. A Protein Preparation Wizard eszközeivel és automatozálási lehetőségeivel segíti a kutatókat a megbízható szerkezetek gyors és rendezett kidolgozásában (hiányzó hidrogén pótlása, bizonytalan protonációs állapotú csoportok és helytelen térszerkezetű oldalláncok vizsgálata...).
Részletesebben...

PyMOL

Rendkívül népszerű interaktív molekulamodellező és megjelenítő  program
A PyMOL alkalmas többek között a molekulaszerkezetek látványos megjelenítésére, igényes, művészi illusztrációk, dinamikus molekula animációk készítésére, élő 3D bemutatásra.
A szoftvert megalkotó Dr. Warren DeLano halála után a Schrödinger cég folytatja a PyMOL fejlesztését, értékesítését, a verziók követését és a felhasználók támogatását. 
A Schrödinger a továbbiakban is aktívan támogatja a PyMOL open-source közösségét.
Részletesebben...

QikProp

Biológiailag hatásos molekulák gyors ADME-vizsgálata
Közel félmillió vegyület farmakológiailag jelentős tulajdonságait képes felbecsülni egyetlen óra alatt. Gyorsasága és pontossága nélkülözhetetlenné teszi a vezérmolekulák kijelölése és optimálása során végzett számítógépes munkában. 
Részletesebben...

QM-Polarized Ligand Docking

A Glide erejének és a QSite pontosságának egyesítése
A QM-Polarized Ligand Docking, elsőként a hasonló célú algoritmusok között, ab initio módszert használ a fehérje környezeti hatása által befolyásolt ligandumok töltéseloszlásának kiszámítására. Az így nyert eredmények jelentősen nagyobb pontosságúak, mint a tisztán molekulamechanikai eljárások által szolgáltatottak.
Részletesebben...

QSite

Kifinomult molekulamodellező program fehérje-ligandum kölcsönhatások vizsgálatához
A fehérjék aktív helyének környezetét kvantummechanikai módszerrel írja le, míg a molekula többi részének térszerkezetét molekulamechanikai módszerrel optimalizálja. Pontossága lehetővé teszi a fehérjemolekulákat tartalmazó reakciók mélyrehatóbb megértését, így a QSite a hatásosabb vezérmolekulák felfedezésére irányuló kutatások tökéletes eszköze. 
Részletesebben...

SARvision / Biologics

Biológiai informatikai alkalmazás személyi számítógépekre
A program egy intelligens táblázaton alapszik, amely egyszerűsíti a biopolimerekkel (például peptidek, fehérjék, nukleinsavak) való munkát. Kifinomult vizsgálatokat is lehetővé tevő eszköz, amely kapcsolatot teremet az aminosavsorrend és az aktivitás között, s lehetővé teszi a feldolgozott adatok rendszerezését és az eredmények grafikus vizsgálatát is.
Részletesebben...

SARvision / SM

Hatás-szerkezet összefüggések vizsgálata, adatbányászat és kémiai adatkezelés egyetlen programban
SARvision / SM automatikusan azonosítja a kémiai vegyületkönyvárakban a kemotípusokat (molekulaváz), és áttekinthető faszerkezetbe rendezi őket. A kemotípusok definíciója rugalmasan változtatható, az adatok pedig szűrhetők különböző tulajdonságok alapján, mint például a váz típusa, HTS eredmények, fizikai-kémiai adatok. A szoftver gyors, hatékony és könnyen használható – ideális megoldás, hogy jobban megértsük kémiai adatainkat és könnyebben azonosítsuk a biológiai aktivitásért felelős kemotípusokat.
Részletesebben...

Seurat

Egységes adatmegosztás és adatmegjelenítés a felfedező gyógyszerkutató csoport számára
A gyógyszerkutatásban a napi munkához szükséges információt adatbázisok, kutatási beszámolók és molekulamodellezési eredmények halmazából kell kinyerni. A munkacsoport hatékony működését a Seurat program azzal segíti, hogy lehetővé teszi az adatok megosztását és szemléletes formában történő bemutatását. Működését kifejezetten a kis molekulák in silicoszűrésére, vezérmolekulák optimalizálására és preklinikai adatok analízisére tervezték.
Részletesebben...

Shape Screening

Gyors és hatékony eszköz az alakalapú molekulaillesztéshez és hasonlósági kereséshez
A Shape Screening program képes nagy rekordszámú adatbázisok gyors szűrésével azonosítani azokat az új vezérmolekulákat, amelyek molekulaalak és elektrosztatikai tulajdonságok tekintetében legjobban hasonlítanak egy megadott molekulához..
Részletesebben...

SiteMap

Ligandumok kötődési helyének gyors és pontos meghatározása
A SiteMap kombinálja a fehérjék kötődési helyének gyors, pontos meghatározását azok szemléletes megjelenítésével, ezzel hatékony eljárást biztosítva a fehérjék és ligandumok kölcsönhatásának alaposabb megértéséhez és a biológiailag hatásos molekulák kifejlesztéséhez.
Részletesebben...

Strike

Statisztikai modellezés a hatás-szerkezet összefüggések feltárásához
Statisztikai modellező szoftver (Strike: statistical tool for revealing insight and knowledge), amelyet kifejezetten kémikusok számára fejlesztettek ki. A könnyen kezelhető felhasználói felület és a molekulatulajdonságok becslésére szolgáló nagyszámú módszer teszi a programot a QSAR-kutatások rendkívül hasznos eszközévé.
Részletesebben...

WaterMap

Egy új szemlélet a ligandumok optimalizálásában
A WaterMap egy új megközelítésmódot jelent az optimális ligandumok tervezésének folyamatában. Az eljárás azon alapszik, hogy a különböző ligandumok különböző módon engednek közel vagy tartanak távol vízmolekulákat a fehérje kötőcentrumától.
Részletesebben...

horizontal rule

Kezdőlap ] [ Terméklista ] [ Hírek ] [ CheMicro Kft. ]

horizontal rule

CheMicro Kutató Fejlesztõ Kft.
H-1075 Budapest, Károly körút 1. 
Telefon: 411-0492, 411-0493    Fax: 411-0494 
E-mail: info@chemicro.hu

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2024. március 1.
© Minden jog fenntartva, CheMicro Kft., 2024.